Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

PEDI - Balkbeslag

Används tillsammans med LP 50 vid brandskyddsinklädnad
av stålpelare- och balkar av H- och I-profiler.

Plåttjocklek: 0,60 mm.
Höjd: 50 mm.

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

PEDI

-

0,06 kg/st