Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Z 25/35 - Anslutningslist

Används vid inklädnad av liv- eller rörbalk
vid anslutande byggnadsdelar.

Höjd: 35 mm.

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

Z 25/35

3000

29