Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

P/S-system

Undertaksystem PS

P - Primärregel

Monteras ihop med sekundärregel med hjälp av sekundärbyglar eller skruv.

S - Sekundärregel

För montage av gipsskivor i direktmonterade och nedpendlade undertak.

SB - Sekundärbygel

För montage av primär- och sekundärregel utan skruv.

AP - Akustikprofil

Förbättrar ljudisolering, t.ex. stegljudsisolering i bjälklag och förbättrad luftljudsisolering i träväggar.

LB - Ljudbygel

Används tillsammans med sekundärregel för att förbättra stegljudsisolering av bjälklag.

PPB - Bandstål på rulle, hålat

Pendelband för nedpendlade undertak, fästs i bjälklag och primärregel.