Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Generella anvisningar

Norgips vägledningar hjälper den som projekterar, konstruerar och monterar att uppfylla gällande myndighetskrav, arbetsbeskrivningar och branschregler inom lättbyggnadstekniken.

Våra vägledningar ska ses som råd och service. Norgips påtar sig inte något ansvar i detta sammanhang samt förbehåller sig rätten till ändringar utan varsel. Den som använder vägledningarna fritas inte från eget ansvar vare sig det gäller projektör, konstruktör eller entreprenör.

Alla upplysningar om olika konstruktioner är baserade på godkännande och erfarenheter. För att uppnå de beskrivna egenskaperna är det nödvändigt att följa vägledningarna för konstruktioner, detaljer och utförande. Det åligger emellertid fortfarande de som projekterar och monterar att skaffa sig nödvändig dokumentation inte bara till valda lösningar utan också för intilliggande byggnadsdelar.