Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Rekommenderade väggtyper

Översikten är Norgips förslag på väggtyper för olika byggnadskategorier. De rekommenderade väggtyperna är valda utifrån vad som är mest ekonomiskt i relation till ergonomi.

De valda väggtyperna uppfyller gällande krav för brand, ljud och hållfasthet. Det kan vara projekteringsmässiga förhållanden som t.ex. höga väggar, bärande väggar, stabiliserande väggar, inklädning av installationer mm. som gör det nödvändigt att välja väggar från våra väggtyper. Rekommenderade väggtyper bygger på kraven i Boverkets Byggregler, BRR. 

Rekommenderade väggtyper för trä- och stålstomme.


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader