Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggsystem med trästomme

Val av väggrupp

Väggrupp väljs m a p brand och ljudkrav:

- Brandklass (brandmotstånd i minuter)
- Ljudklass (ljuddämpning i dB), värdena avser regelavstånd c 600 mm

I avsnittet Brand- och ljudkrav finns hjälp att hämta om man är i tvivel om de aktuella kraven.

- Brandisolering
- Luftsjudsisolering

Brand-

klass

Ljud-klass
R'w
Väggtyp Tjock-lek/
Hålrum
mm
Snitt

 

Vägg-grupp

1 2 3 med
isolering
utan
isolering

EI

30

- -  30/35 dB

TE70 1/1 M45

TE70 1/1 M0

95/70

1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 70 mm trästomme, 35 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva

EI

30

REI

15

R15

30/35 dB

TE95 1/1 M45

TE95 1/1 M0

120/95

1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, 35 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva

EI

60

REI

30

- 30/35 dB

TE70 1B/1B M45

TE70 1B/1B M0

100/70

1
Konstruktion
15 mm Norgips Brand skiva, Min 70 mm trästomme/ kortling i bärande vägg, 35dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 15 mm Norgips Brandskiva.

EI

60

REI

30

R30

30/35 dB

TE95 1B/1B M45

TE95 1B/1B

125/95

1
Konstruktion
15 mm Norgips Brand skiva, Min 95 mm trästomme/kortling i bärande vägg, 35dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 15 mm Norgips Brandskiva.

EI

30

REI

30

R15

35 dB

TE95 1/1 M utfyllt

-

120/95

1
Konstruktion
13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, Hålrum utfyllt med fasthållen hålrumsisolering, 13 mm Norgips Normal skiva

EI

60

REI

30

- 35/40 dB

TE70 2/2 M45

TE70 2/2

120/70

1
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 70 mm trästomme, 40 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva

EI

60

REI

30

R30

35/44 dB

TE95 2/2 M45

TE95 2/2

145/95

1

Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 95 mm trästomme, 44 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva

EI

60

REI

60

 


R60
44
dB
35/44
dB

TE120 2B/2B M45

TE120 2B/2B

180/120

1

Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brand skiva, Min. 120 mm trästomme/kortling i bärande vägg, 44 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering, 2 x 15 mm Norgips Brand skiva.

EI

 60

REI 30 R30 48 dB

TEA95 2B/2B M45

-

170/120

2
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, 95 mm trästomme med akustikprofil AP, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva.

EI

60

REI

30

*

55 dB TDD70 2/2 M utfyllt

210/1601

3

Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normal skiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd, Kortling i bärande vägg, 2 x 75 mm hålrumsisolering, 2 x 13 mm Norgips Normal skiva

EI

90

REI

60

* 55 dB TDD70 2B/2B M utfyllt

220/1601

3
Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brandskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd
Läkt i bärande vägg, Hålrumsisolering: 2 x 75 mm, 2 x 15 mm Norgips Brandskiva

EI

90

REI

30

*

60 dB TDD70 3/3 M utfyllt

235/160

3

Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Hålrumsisolering: 2 x 75 mm, 3 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI

120

REI

60

* 55 dB

TDD70 2B/2B M165

 

226/1661

3

Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brandskiva, Min 2 x 70 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Utfyllt med fasthållen hålrums-isolering, 
2 x 15 mm Norgips Brandskiva

EI

120

REI

60

*

60 dB

TDD120 3/3 M265

 

341/2661

3
Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Min 2 x 120 mm trästomme, min 20 mm avstånd. Kortling i bärande vägg, Utfyllt med fasthållen hålrums-isolering, 
3 x 13 mm Norgips Normalskiva

Typöversikt, Påsalnings- och Schaktväggar

- - -  

TE45 1/- M45

TE45 1/-

58/45

1

Konstruktion
1X13 mm Norgips Normalskiva, min 45 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm mineralull.
EI
30
- - 30 dB

TE70 2/- M45

TE70 2/-

95/70

1

Konstruktion
2x13 mm Norgips Normal, Min 70 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering. Brandklass gäller endast fråm skivsidan
EI
60
- - 30 dB

TE70 2B/- M45

TE70 2B/-

100/70

1

Konstruktion
2x15 mm Norgips Brand, min 70 mm trästomme. 30 dB vägg: 45 mm hålrumsisolering. Brandklass gäller endast fråm skivsidan

1. Avskiljande, ensidig brandpåverkan

2. Avskiljande och bärande, ensidig brandpåverkan

3. Bärande, tvåsidig brandpåverkan


För mer information - se vår handbok.