Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Dörrdetaljer, träkarm

Brand Ljud

1. Foder

T.1 Träkarmanslutning, Enkeldörr

0 minuter oklass.
Brand Ljud

1. Mineralullsdrevning

2. Foder

T.2 Träkarmanslutning, Enkeldörr

30 dB oklass.
60 dB oklass.
Brand Ljud

1. Mineralullsdrevning

2. Fogmassa

3. Foder

T.3 Träkarmanslutning, Enkeldörr

0-60 minuter 25 dB
Brand Ljud

1. Fogmassa med bottenfyllning. Dörr mer än 35 dB – högst 10 mm fogbredd

2. Mineralullsdrevning

3. Avslutningslist J 13. Ej nödvändig om det används foder

T.4 Träkarmanslutning, Enkeldörr

30 minuter 30-35 dB
60 minuter 30-35 dB
Brand Ljud

1. Fogmassa med bottenfyllning. Högst10 mm fogbredd.

2. Mineralullsdrevning.

3. Avslutningslist J 13. Ej nödvändig om det används foder.

T.5 Träkarmanslutning, Enkeldörr/Dubbeldörr

30 minuter 35 dB
60 minuter 35 dB
40 dB

1) 1 styck. 35 dB dörr eller 2 styck 30 dB dörrar

2) 2 styck 35 dB dörrar

Brand Ljud

1. Fogmassa med bottenfyllning. Högst 10 mm fogbredd.

2. Ensidigt monterad täcklist eller fogmassa med bottenfyllning.

3. Mineralullsdrevning.

4. Avslutningslist J 13. Ej nödvändig om foder används.

T.6 Träkarmanslutning, Dubbeldörr

60 minuter 35 dB
40 dB

1) 2 styck 30 dB dörrar

2) 2 styck 35 dB dörrar