Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Typbeteckning dB+

 

Enkelväggar SE

Väggtyperna i dessa grupper kan utföras med ett eller flera lag Norgips Gipsskivor på var sida om stommen. Enkelväggar kan utföras med eller utan isolering i hålrummet. Dessa väggtyper täcker de flesta förekommande krav på mellanväggar i flerfamiljshus, kontorsbyggnader och liknande.

Dubbelväggar SD

Väggarna utförs med dubbel stomme, helt åtskilda från varandra med minst 10 mm mellan stommarna (se även resp väggrupp). Det ger ännu bättre ljudisolering än väggar med enkel stomme. Beklädnad med 2 eller 3 lag Norgips Gipsskivor och isolering i hålrummet. Dessa väggtyper används då kraven på ljudisolering är extra stora, och används också vid inbyggnad av t.ex. pelare, balkar och installationer.

Schaktväggar SE

Dessa typer har endast skivbeklädnad i ett eller flera lag på den ena sidan av stommen, och kan utföras med eller utan mineralullsisolering i hålrummet. Schaktväggar används t.ex. omkring större installationer. Dessa väggar kan även användas som påsalningsväggar vid t.ex. renovering av befintliga mellan- och ytterväggar.

Typbeteckning

Väggtyperna anges med beteckningar för gipsskiveväggar. Beteckning före breddmått på skena/regel anger vilken typ av regel som avses. Skivbeteckningen utan bokstav efter siffrorna som anger antalet skivlag står för Norgips Normal skiva. Andra skivtyper anges med en beteckning enligt tabell på motstående sida efter siffran för antal lag.

Gipsskivor handelsnamn

Skivbeteckning

Normal 13

-

Brandskiva 15

B

Hård 13

H

Ytskiva 6

Y

Plan 13

P

Humid Board 13/15

HB

Stålprofiler beteckning

Förklaring

SKP

Skena med 4 mm polyetenduk

SKT

Skena med torr fogtätning

SK

Skena utan tätning

R dB+

Norgips dB+

FR

Förstärkningsregel