Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggar - Gruppöversikt

Vägg Nr

Förväntat

Brand-
klass

Konstruktion

Tjocklek

 

Max vägghöjd

 

 

R’w (1)

R’w+
C50-3150

 

s 450

 

 

s 600

 

 

dB

dB

EI

 

 mm

dB+

FR

 dB+

FR 

1.2

30

-

30

SE R70 dB+ 1/1 M0

95

3700

3600

 3600

 4400

1.3

35

-

30

SE R95 dB+ 1/1 M0

120

4800

6200

 4600

 5700

1.4

35

-

30

SE R120 dB+ 1/1 M0

145

5800

7500

 5400

 6900

1.7

35

-

30

SE R70 dB+ 1/1 M45

95

3700

4900

 3600

 4400

1.8

40

-

30

SE R95 dB+ 1/1 M45

120

4800

6200

 4600

 5700

1.9

40

-

30

SE R120 dB+ 1/1 M45

145

5800

7500

 5400

 6900

1.21

30

-

60

SE R70 dB+ 1B/1B M0

100

3700

4900

 3600

 4400

1.22

35

-

60

SE R95 dB+ 1B/1B M0

125

4800

6200

 4600

 5700

1.23

35

-

60

SE R120 dB+ 1B/1B M0

150

5800

7500

5400

6900

1.26

35

-

60

SE R70 dB+ 1B/1B M45

100

3700

4900

3600

4400

1.27

40

-

60

SE R95 dB+ 1B/1B M45

125

4800

6200

4600

5700

1.28

40

-

60

SE R120 dB+ 1B/1B M45

150

5800

7500

5400

6900

 

2.2

40

-

60

SE R70 dB+ 2/2 M0

120

4500

5200

4200

4700

2.3

44

-

60

SE R95 dB+ 2/2 M0

145

5500

6600

4900

6000

2.4

44

-

60

SE R120 dB+ 2/2 M0

170

7000

8000

6500

7000

2.8

48

-

60

SE R70 dB+ 2/2 M45

120

4500

5200

4200

4700

2.9

48

-

60

SE R95 dB+ 2/2 M45

145

5500

6600

4900

6000

2.10

48

-

60

SE R120 dB+ 2/2 M45

170

7000

8000

6500

7000

2.13

50

-

60

SE R70 dB+ 2/2 M70

120

4500

5200

4200

4700

2.14

50

-

60

SE R95 dB+ 2/2 M70

145

5500

6600

4900

6000

2.15

50

-

60

SE R120 dB+ 2/2 M70

170

7000

8000

6500

7000

2.18

52

-

60

SE R95 dB+ 2/2 M95

145

5500

6600

4900

6000

2.19

52

-

60

SE R120 dB+ 2/2 M95

170

7000

8000

6500

7000 

 

3.2

63

58

60

SD R70 dB+ 2/2 M2x45

230

3200

4500

2900

4000

3.3

63

58

60

SD R95 dB+ 2/2 M2x45

250

3900

5700

3600

5200

3.4

63

58

60

SD R120 dB+ 2/2 M2x45

300

4500

7000

4200

6100

3.7

63

58

90

SD R70 dB+ 2/2 S2x45

230

3200

4500

2900

4000

3.8

63

58

90

SD R95 dB+ 2/2 S2x45

250

3900

5700

3600

5200

3.9

63

58

90

SD R120 dB+ 2/2 S2x45

300

4500

7000

4200

6100

4.2

67

62

60

SD R70 dB+ 3/3 M2x45

225

3400

4500

3200

4000

4.3

67

62

60

SD R95 dB+ 3/3 M2x45

275

4600

5700

4400

5200

4.4

67

62

60

SD R120 dB+ 3/3 M2x45

325

5500

7000

5200

6100

4.7

67

62

90

SD R70 dB+ 3/3 S2x45

225

3400

4500

3200

4000

4.8

67

62

90

SD R95 dB+ 3/3 S2x45

275

4600

5700

4400

5200

4.9

67

62

90

SD R120 dB+ 3/3 S2x45

325

5500

7000

5200

6100

 

5.2

63

58

120

SD R70 dB+ 2/2 S180 22222222222222222222

230

3200

4500

2900

4000

5.3

63

58

120

SD R95 dB+ 2/2 S200

250

3900

5700

3600

5200

5.4

63

58

120

SD R120 dB+ 2/2 S250

300

4500

7000

4200

6100

 

6.2

67

62

120

SD R70 dB+ 3/3 S150

225

3400

4500

3200

4000

6.3

67

62

120

SD R95 dB+ 3/3 S200

275

4600

5700

4400

5200

6.4

67

62

120

SD R120 dB+ 3/3 S250

325

5500

7000

5200

6100

 

7.2

30

-

30

SE R70 dB+ 0/2 M0

95

3400

4500

3200

4000

7.3

30

-

30

SE R95 dB+ 0/2 M0

120

3900

5700

3600

5200

7.4

30

-

30

SE R120 dB+ 0/2 M0

145

4500

7000

4200

6100

7.7

35

-

30

SE R70 dB+ 0/2 M45

95

3400

4500

3200

4000 

7.8

35

-

30

SE R95 dB+ 0/2 M45

120

3900

5700

3600

5200

7.9

35

-

30

SE R120 dB+ 0/2 M45

145

4500

7000

4200

6100

 

8.2

30

-

60

SE R70 dB+ 0/2B M0

100

3400

4500

3200

4000

8.3

30

-

60

SE R95 dB+ 0/2B M0

125

3900

5700

3600

5200

8.4

30

-

60

SE R120 dB+ 0/2B M0

150

4500

7000

4200

6100

8.7

35

-

60

SE R70 dB+ 0/2B M45

100

3400

4500

3200

4000

8.8

35

-

60

SE R95 dB+ 0/2B M45

125

3900

5700

3600

5200

8.9

35

-

60

SE R120 dB+ 0/2B M45

150

4500

7000

4200

6100

Angivna ljudreduktionsvärden baseras på mätningar i laboratorium av väggar med s-avstånd 450 mm. Något förbättrade ljudvärden kan förväntas för väggar med 600 mm s-avstånd.

Förklaring till tabellen:

Exempel: SE R95 dB+ 2/2 M45

SE = Enkel stålstomme, SD = dubbel stålstomme med min 10 mm avstånd mellan stommarna.
Min 40 mm avstånd mellan stommarna då reglar/skenor =< 70 mm används.
R95 dB+ = dB+ regelns och skenans dimension.
2/2 = 2 lag gips på var sida, 2B/2B = 2 lag brandgips på var sida.
M45 = Min 45 mm mineralull, S95 = Min 95 mm fasthållen stenull min 50 kg/m3

(1) Fältvärden (R'w)
Sintef Byggforsk anger: "Vid normalt goda flanktransmissionsförhållanden och bra lufttätning kan fältvärden förväntas som är 3-5 dB lägre än laboratoriemätta värden."

(2) Vägg med förstärkningsreglar:
I de fall väggar byggs med förstärkningreglar försämras väggens ljudreduktion. 6-8 dB försämring kan påräknas. För schaktväggar eller dubbelstommar byggda med förstärkningsreglar försämras inte ljudreduktionen nämnvärt.

Ändring av skivmaterial:
I de fall det inre laget gips i en tvålagskonstruktion ersätts med ett styvare material, t.ex. plywood, OSB eller liknande, kan följande försämring av väggens ljudreduktion påräknas: En sida: ca -1 dB Båda sidor: ca -3 dB Observera att även väggens brandtekniska egenskaper kan påverkas negativt!

Observera!
Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission.

För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.