Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

  Detaljer väggrupp 1 dB+

  1.11  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Hörnregel HR alt. kan HRT användas om hörnet inte ska spacklas
3. Spackling med spackelremsa.
4. Max 600 mm.

 

  1.12  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Spackling med spackelremsa.

 

  1.13  Hörn utvändigt / invändigt

1. Detalj med spackelremsa.
2. Plåtband VPB 100 eller variabel vinkelprofil LPP 50

   

  1.21  Mot golv, betong

1. Minst 600 mm betong och minst tillhörande aktuell brandklass
2. Fäste c 400-600 mm

  

  1.31  Mot tak, gipsskiveinnertak

1. 1x13 mm Norgips Normalskiva

2. Värmeisolering vid yttertakskonstruktion

3. Fuktspärr vid yttertakskonstruktion

4. Spackling med spackelremsa

5. Fäste max c 600 mm med skruv till innertaksprofil/takstolar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad

Brand:
Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 1.32

 

  1.32  Mot tak, betong

 

1. Minst 600 mm betong och minst tillhörande aktuell brandklass
2. Fäste c 400-600 mm

3. Ev. nedpendlat gipsskiveinnertak

  

  1.33a  Princip för anslutning mot tak längs profilerad stålplåt*)


1. Utfyllning med mineralull > 900 mm från väggkant
2. Bockad tunnplåtsprofil
3. Tunnplåtsprofil
4. Fäste c 400-600 mm

 

Brand: Brandklass EI60 erhålles ej
*) Brandcellsbegränsningen dimensioneras i enskilt fall

  

  

  1.33b  Princip för anslutning mot tak på tvären av profilerad stålplåt*)


1. Utfyllning med mineralull > 900 mm från väggcentrum
2. Bockad tunnplåtsprofil
3. Tunnplåtsprofil som avgränsar mineralullen
4. Fäste c 400-600 mm

 

Brand: Brandklass EI60 erhålles ej
*) Brandcellsbegränsningen dimensioneras i enskilt fall

  

 

  1.41  Mot mellanvägg, gipsskivevägg

1. 1x13 mm Norgips Normalskiva
2. Mineralull, för 36 dB vägg eller mer - minst 45 mm
3. Spackling med spackelremsa
4. Fäste max c 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad

 

Brand: Brandklass EI60 erhålles ej
*) Brandcellsbegränsningen dimensioneras i enskilt fall

   

  1.42  Mot mellanvägg, betong


1. Min 60 mm betong och mineralull tillhörande aktuell brandklass

2. Fäste c 400-600 mm

  

  1.51  Mot mellanvägg / yttervägg med påsalningsvägg


1. 1x13 mm Norgips Normalskiva
2. Mineralull ? 35 dB vägg - minst 45 mm
3. Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion
4. Spackling med spackelremsa
5. Fäste max c 600 mm med pluggar till gipsskivebeklädnad eller med skruv till reglar
6. Minst 10 mm avstånd

 

Brand: Anslutande väggkonstruktion i samma brandklass som projekterad vägg

  

  1.52  Mot yttervägg, gipsskivevägg


1. 1x13 mm Norgips Normalskiva
2. Värmeisolering
3. Fuktspärr
4. Ljudtätning, Spackling med spackelremsa
5. Fäste c 400-600 mm
6. Vindspärr, 9 mm Norgips Utvändig-X9 / Weather Board 9
Luftat hålrum. Ytterväggsbeklädnad

 

Brand: Med ytterväggsreglar placerade som i skiss uppnås EI30 och EI60 vägg

  

  1.61  Mot pelare / balk

 

1. Betong större än väggtjocklek

2. Fäste c 400-600 mm

  

  1.62  Mot och förbi pelare / balk

1. Minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Fäste c 400-600 mm