Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

    Väggrupp 1

      s 450 eller 600 mm

Brandklass EI 30 / EI 60
Ljudklass R'w31-42 dB

Skenor mot golv och tak

Reglar Norgips dB+

1x13 mm Norgips Normal- eller Brandskiva på varje sida. Utnyttjas de brandmässiga egenskaperna ska alla skivskarvar vara understödda.


Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).

Val av väggtyp

Vägg Nr

Förväntat
R’W

Brandklass

Konstruktion

Tjocklek

Max vägghöjd

s 450

s 600

 

dB

EI

 

mm

dB+

FR

dB+

FR

1.2

30

30

SE R70 dB+ 1/1 M0

95

3700

4900

3600

4400

1.3

35

30

SE R95 dB+ 1/1 M0

120

4800

6200

4600

5700

1.4

35

30

SE R120 dB+ 1/1 M0

145

5800

7500

5400

6900

1.7

35

30

SE R70 dB+ 1/1 M45

95

3700

4900

3600

4400

1.8

40

30

SE R95 dB+ 1/1 M45

120

4800

6200

4600

5700

1.9

40 

 30

SE R120 dB+ 1/1 M45

145

5800

7500

5400

6900 

1.21

30

60

SE R70 dB+ 1B/1B M0

100

3700

4900

3600

4400

1.22

35

60

SE R95 dB+ 1B/1B M0

125

4800

6200

4600

5700

1.23

35

60

SE R120 dB+ 1B/1B M0

150

5800

7500

5400

6900

1.26

40

60

SE R70 dB+ 1B/1B M45

100

3700

4900

3600

4400

1.27

40

60

SE R95 dB+ 1B/1B M45

125

4800

6200

4600

5700

1.28

40

60

SE R120 dB+ 1B/1B M45

150

5800

7500

5400

6900

Vägghöjd baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast på 500 N/m. 

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.


Konstruktion

Väggtyp

1.2

1.3

1.4

1.7

1.8

1.9

1.21

1.22

1.23

1.26

1.27

1.28

Åtgång*

Mot golv & tak

SKP

SKT

SKP

SKP/SKT

0,8 m

Reglar

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

2,7/1,7 m

Mot anslutande vägg

SKP

SKP/SKT

SKP

SKP/SKT

1 per
anslutning

Hålrums-

isolering

Brand

Ej nödvändig

 

Ljud

Ej nödvändig

1x45 mm mineralull

Ej nödvändig

1x45 mm mineralull

1,0 m2

Gips-

skivor

Typ

Norgips Normal 13

Norgips Normal 13

Norgips Brand 15

Norgips Brand 15

2,0 m2

Antal

1 lag på varje sida

 

Skruv

Norgips S 25

38/30 st

Ljudtätning

2 (enligt nedan)

3 (enligt nedan)

2 (enligt nedan)

3 (enligt nedan)

-

Spackling

Spackelmassa

1,2 / 0,8 kg

Spackelremsa

3,2 / 2,0 m

*Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600. För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda. Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

>> Montageanvisning

1

R’W?30 dB

 2

30 dBW?35 dB

 

Ingen tätning nödvändig

Polyetenduk

   

3

35 dBW?44 dB och 35dBW+C50-3150?40 dB

 

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida