Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

  Detaljer väggrupp 2 dB+

  2.11  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Hörnregel HR alt. kan HRT användas om hörnet inte ska spacklas
3. Spackling med spackelremsa.
4. Max 600 mm.

 

  2.12  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Spackling med spackelremsa.

 

  2.13  Hörn utvändigt / invändigt

1. Detalj med spackelremsa.
2. Plåtband VPB 100 eller variabel plåtprofil LPP 50

   

  2.21  Mot golv, betong

1. 35 dB vägg - Min 60 mm betong och minst tillhörande aktuell brandklass
40 dB vägg - minst 100 mm betong
44-48 dB vägg - minst 120 mm betong
2.
Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg

3. Fäste s 400-600 mm

  

  2.31  Mot tak, gipsskiveinnertak

1. 35 och 40 dB vägg - 1x13 mm Norgips Normalskiva utan fog
44 och 48 dB vägg - 1x13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2x13 mm Norgips Normal skiva utan fog
2. Minneralull, minst 45 mm
3. Fuktspärr vid yttertakskonstruktion
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
5. Fäste max s 600 mm med skruv till innertaks-profil/takstolar eller med pluggar till gipsskivebeklädnadBrand:
Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 4.32

 

  2.32  Mot tak, betong

 

1. 35 dB vägg - minst 60 mm betong och minst tillhörande aktuell brandklass
40 dB vägg - minst 100 mm betong
44-48 dB vägg - minst 120 mm betong

2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg
3. Fäste s 400-600 mm
4. Eventuellt nedpendlat gipsskivetak

 

  

  2.33a  Princip för anslutning mot tak längs profilerad stålplåt*)


1. Utfyllning med mineralull > 900 mm från väggkant
2. Bockad tunnplåtsprofil
3. Tunnplåtsprofil
4. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 36 dB vägg
5. Fäste s 400-600 mm

 

*) Brandcellsbegränsningen dimensioneras i enskilt fall

  

  

  2.33b  Princip för anslutning mot tak på tvären av profilerad stålplåt


1. Utfyllning med mineralull > 900 mm från väggcentrum
2. Bockad tunnplåtsprofil
3. Tunnplåtsprofil som avgränsar för mineralullsstavarna
4. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 36 dB vägg
5. Fäste s 400-600 mm


Brand:
Brandklassen erhålles ej

  

 

  2.41  Mot mellanvägg, gipsskivevägg

35 och 40 dB vägg

1. 1x13 mm Norgips Normalskiva
2. Mineralull, minst 50 mm
3. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
4. Fäste max s 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad

 

Brand: Anslutande vägg i samma brandklass som projekterad vägg


   

  2.42  Mot mellanvägg, gipsskivevägg


 

44 och 48 dB vägg

 1. 1x13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2x13 mm Norgips Normalskiva utan fog
2. Mineralull, minst 50 mm
3. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
4. Fäste max s 600 mm med pluggar till gipsskivebeklädnad eller med skruv till reglar

 

Brand: Anslutande vägg i samma brandklass som projekterad vägg

 

  

  2.43  Mot mellanvägg, betong


1. 35 dB vägg - minst 60 mm betong och minst aktuell brandklass
40 dB vägg - minst 100 mm betong
44-48 dB vägg - minst 120 mm betong
2. Fäste s 400-600 mm
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB

  

  2.51  Mot mellanvägg / yttervägg med påsalningsvägg


1. 35 och 40 dB vägg 
- 1x13 mm Norgips Normalskiva utan fog
44 och 48 dB
- 1x13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2x13 mm Norgips Normalskiva utan fog
2. Mineralull, minst 45 mm
3. Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
5. Fäste s 400-600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad
6. Minst 10 mm avstånd

 

  2.52  Mot yttervägg, gipsskivevägg


1. 35 och 40 dB vägg
- 1x13 mm Norgips Normalskiva utan fog
44 och 48 dB vägg
- 1x13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2x13 mm Norgips Normalskiva utan fog
2. Värmeisolering
3. Fuktspärr
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
5. Fäste s 400-600 mm
6. Vindspärr, 9 mm Norgips Utvändig-X9. Luftat hålrum. Ytterväggsbeklädnad

  

  2.61  Mot pelare / balk

 

1. 35 dB vägg - betong större än vägg tjocklek
40-48 dB vägg - betong minst 120 mm dock minst = väggtjocklek
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg
3. Fäste s 400-600 mm

  

  2.62  Mot och förbi pelare / balk

1. Minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg
3. Fäste s 400-600 mm