Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

    

 

Väggrupp 2

   

s 450 eller 600 mm

 

Brandklass                       EI 60
Ljudklass R'w                   40-52 dB
Ljudklass R'w+C50-3150     37-47 dB

  1. Skenor mot golv och tak

  2. Reglar Norgips dB+

  3. 2x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida

  4. Ev. mineralull i hålrum

  5. Ev. ljudtätning


Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).

Val av väggtyp

Klicka på vägg nr för att ladda ner BIM objekt för väggen.

Vägg Nr

Förväntat R’W

Brand-klass

Konstruktion

Tjocklek

Max vägghöjd

s 450

s 600

BIM 

dB

EI

 

mm

dB+

FR

dB+

FR

2.2

40

60

SE R70 dB+ 2/2 M0

120

4500

5200

4200

4700

2.3

44

60

SE R95 dB+ 2/2 M0

145

5500

6600

4900

6000

2.4

44

60

SE R120 dB+ 2/2 M0

170

7000

8000

6500

7000

2.8

48

60

SE R70 dB+ 2/2 M45

120

4500

5200

4200

4700

2.9

48

60

SE R95 dB+ 2/2 M45

145

5500

6600

4900

6000

2.10

48

60

SE R120 dB+ 2/2 M45

170

7000

8000

6500

7000

2.13

50

60

SE R70 dB+ 2/2 M70

120

4500

5200

4200

4700

2.14

50

60

SE R95 dB+ 2/2 M70

145

5500

6600

4900

6000

2.15

50

60

SE R120 dB+ 2/2 M70

170

7000

8000

6500

7000

2.18

52

60

SE R95 dB+ 2/2 M95

145

5500

6600

4900

6000

2.19

52

60

SE R120 dB+ 2/2 M95

170

7000

8000

6500

7000

Vägghöjderna i tabellen baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast om 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.


Konstruktion

Väggtyp

2.2

2.3

2.4

2.8

2.9

2.10

2.13

2.14

2.15

2.18

2.19

Åtgång*

Mot golv & tak

SKP/SKT

0,8 m

Reglar

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

R95 dB+

R120 dB+

2,9/1,7 m

Mot anslutande vägg

SKP/SKT

1 per ansl.

Hålrums-

isolering

Brand

Ej nödvändig

Ljud

Ej nödvändig

1x45 mm mineralull

1x70 mm mineralull

1x95 mm mineralull

1,0 m2

Gips-

skivor

Typ

Norgips Normal 13

4,0 m2

Antal

2 lag på varje sida

 

Skruv

1:a lag

Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg)

38/30 st
(13/10 st)

2:a lag

Norgips S 38. Norgips S 57 mot SKT

 

Ljudtätning

3 (enligt nedan)

4 (enligt nedan)

-

Spackling

Spackelmassa

1,2 / 0,8 kg

Spackelremsa

3,2 / 2,0 m

*Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600. För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda. Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

 

>> Montageanvisning

3

35 dBW?44 dB och 35 dBW+C50-3150?40 dB

 

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

 

4

44 dBW och 40 dBW +C50-3150

 

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor