Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

 

    

 

Väggrupp 3

   

s 450 eller 600 mm

 

Brandklass                       EI 60 / EI 90
Ljudklass R'w                   62-65 dB
Ljudklass R'w+C50-3150     57-58 dB

  1. Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd och min 40 mm vid skenor ? 70 mm

  2. Reglar Norgips dB+

  3. 2x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida

  4. Mineralull eller stenull

  5. Ljudtätning


Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).

Val av väggtyp

Vägg Nr

Förväntat

Brand-klass

Konstruktion

Tjocklek

Max vägghöjd

R’W

R’W+
C50-3150

s 450

s 600

 

dB

dB

EI

 

mm

dB+

FR

dB+

FR

3.2

63

58

60

SD R70 dB+ 2/2 M2x45

230

3200

4500

2900

4000

3.3

63

58

60

SD R95 dB+ 2/2 M2x45

250

3900

5700

3600

5200

3.4

63

58

60

SD R120 dB+ 2/2 M2x45

300

4500

7000

4200

6100

 

3.7

63

58

90

SD R70 dB+ 2/2 S2x45

230

3200

4500

2900

4000

3.8

63

58

90

SD R95 dB+ 2/2 S2x45

250

3900

5700

3600

5200

3.9

63

58

90

SD R120 dB+ 2/2 S2x45

300

4500

7000

4200

6100

Vägghöjderna i tabellen baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast om 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.


Konstruktion

Väggtyp

3.2**

3.3

3.4

3.7**

3.8

3.9

Åtgång*

Mot golv & tak

SKP/SKT

1,6 m

Reglar

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

5,4/3,4 m

Mot anslutande

vägg

SKP/SKT

2 st per anslutning

Hålrums-

isolering

Brand

Ej nödvändig

2x45 mm stenull min 28 kg/m3

 

Ljud

2x45 mm mineralull

2,0 m2

Gips-

skivor

Typ

Norgips Normal 13

4,0 m2

Antal

2 lag på varje sida

 

Skruv

1:a lag

Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg)

38/30 st (13/10 st)

2:a lag

Norgips S 38. Norgips S 57 mot SKT

38/30 st

Ljudtätning

4 (enligt nedan)

-

Spackling

Spackelmassa

1,2/0,8 kg

Spackelremsa

3,2/2,0 m

*Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.
För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.
Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.
**Min. 40 mm mellanrum mellan regelstommarna krävs endast av ljudmässiga skäl.

>> Montageanvisning

4

44 dBW och 40 dBW +C50-3150

 

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor