Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

  Detaljer väggrupp 4 & väggrupp 6 dB+

 4.11  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Hörnregel HR alt. kan HRT användas om hörnet inte ska spacklas
3. Spackling med spackelremsa.
4. Max 600 mm.

 

  4.21  Mot golv

1. Minst 150 mm betong
2. Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull. 
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
4. Fäste s 400-600 mm

 

  4.31  Mot tak, gipsskiveinnertak

1. Minst 150 mm betong
2. 2x13 mm Norgips Normalskiva
3. Mineralull, minst 45 mm
4. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
5. Spackling med spackelremsa
6. Fäste s 400-600 mm


   

  4.41  Mot mellanvägg, gipsskivevägg

1. Anslutande vägg i samma brand- och ljudklass som projekterad vägg
2. Mineralull, minst 2x45 mm
3. Hörnregel
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsa

   

  4.42  Mot mellanvägg, betong

1. Minst 150 mm betong
2.
Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull.
3.
Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
4.
Fäste s 400-600 mm

  

  4.51  Mot mellanvägg / yttervägg med påsalningsvägg


1. 2x13 mm Norgips Normalskiva
2. Minst 150 mm betong
3. Mineralull, minst 75 mm
4. Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion minst 300 mm in i vägg
5. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
6. Minst 10 mm avstånd
7. Spackling med spackelremsa
8. Fäste s 400-600 mm

  

  4.61  Mot pelare / balk

 

1. Betong minst 250 mm dock minst = väggtjocklek
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
3. Fäste s 400-600 mm

  

  4.62  Mot och förbi pelare / balk

1. Minst 40 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
3. Fäste s 400-600 mm

  

  

  4.63  Mot och förbi pelare / balk

 

1. Minst 40 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Fäste s 400-600 mm

 

Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader