Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

 

    

 

Väggrupp 4

   

s 450 eller 600 mm

Brandklass                       EI 60 / EI 90
Ljudklass R'w                   67 dB
Ljudklass R'w+C50-3150     62 dB

  1. Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd

  2. Reglar Norgips dB+

  3. 3x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida

  4. Mineralull eller stenull

  5. Ljudtätning


Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).

Val av väggtyp

Vägg Nr

Förväntat

 

Brand-klass

Konstruktion

Tjock-lek

Max vägghöjd

R’W

R’W+
C50-3150

s 450

s 600

 

dB

dB

EI

 

mm

dB+

FR

dB+

FR

4.2

67

62

60

SD R70 dB+ 3/3 M2x45

225

3400

4500

3200

4000

4.3

67

62

60

SD R95 dB+ 3/3 M2x45

275

4600

5700

4400

5200

4.4

67

62

60

SD R120 dB+ 3/3 M2x45

325

5500

7000

5200

6100

4.7

67

62

90

SD R70 dB+ 3/3 S2x45

225

3400

4500

3200

4000

4.8

67

62

90

SD R95 dB+ 3/3 S2x45

275

4600

5700

4400

5200

4.9

67

62

90

SD R120 dB+ 3/3 S2x45

325

5500

7000

5200

6100

Vägghöjderna i tabellen baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast om 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

Konstruktion

Väggtyp

4.2

4.3

4.4

4.7

4.8

4.9

Åtgång

Mot golv & tak

SKP/SKT

1,6 m

Reglar

R70
dB+

R95
dB+

R120 dB+

R70
dB+

R95
dB+

R120 dB+

5,4/3,4 m

Mot anslutande

vägg

SKP/SKT

2 st per
anslutning

Hålrums-

isolering

Brand

Ej nödvändig

2x45 mm stenull 28 kg/m3

 

Ljud

2x45 mm mineralull

2,0 m2

Gips-

skivor

Typ

Norgips Normal 13

6,0 m2

Antal

3 lag på varje sida

 

Skruv

1:a lag

Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg)

38/30 st (13/10 st)

2:a lag

Norgips S 38

38/30 st (13/10 st)

3:e lag

Norgips S 57

38/30 st

Ljudtätning

4 (enligt nedan)

0,2 l

Spackling

Spackelmassa

1,2/0,8 kg

Spackelremsa

3,2/2,0 m

*Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.
För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.
Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

 

>> Montageanvisning

4

44 dBW och 40 dBW+C50-3150

 

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor