Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

  Detaljer väggrupp 3 & väggrupp 5 dB+

 3.11  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Hörnregel HR alt. kan HRT användas om hörnet inte ska spacklas
3. Spackling med spackelremsa.
4. Max 600 mm.

 

  3.21  Mot golv

1. Minst 150 mm betong
2. Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull. Ej nödvändig vid betongtjocklek ? 250 mm
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
4. Fäste s 400-600 mm

 

  3.31  Mot tak, gipsskiveinnertak

1. Minst 150 mm betong
2. 2x13 mm Norgips Normalskiva
3. Mineralull, minst 45 mm
4. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
5. Spackling med spackelremsa
6. Fäste s 400-600 mm


   

  3.32  Mot tak, betong

1. Minst 250 mm betong
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
3. Fäste minst s 400-600 mm

  

  3.41  Mot mellanvägg, gipsskivevägg

1. 2x13 mm Norgips Normalskiva
2. Mineralull, minst 2x45 mm
3. Hörnregel
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsaBrand:

Anslutande väggkonstruktion i aktuell brandklass

   

  3.42  Mot mellanvägg, betong

 

1. Minst 150 mm betong
2.
Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull. Ej nödvändig vid betongtjocklek större än 250 mm
3.
Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
4.
Fäste s 400-600 mm

  

  3.51  Mot mellanvägg / yttervägg med påsalningsvägg


1. 2x13 mm Norgips Normalskiva
2. Mineralull, minst 75 mm
3. Hörnregel
4. Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion minst 300 mm in i vägg
5. Ljudtätning, spackling med packelremsa
6. Minst 10 mm avstånd

 

Brand: Anslutande väggkonstruktion i aktuell brandklass

  

  3.61  Mot pelare / balk

 

1. Betong minst 250 mm dock minst = väggtjocklek
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
3. Fäste s 400-600 mm

  

  3.62  Mot och förbi pelare / balk

1. Minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
3. Fäste s 400-600 mm

  

  

  3.63  Mot och förbi pelare / balk

 

1. Minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Fäste s 400-600 mm

 

 


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader