Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

 

    

 

Väggrupp 5

   

s 450 eller 600 mm

 

Brandklass                       EI 120
Ljudklass R'w                   63 dB
Ljudklass R'w+C50-3150     58 dB

  1. Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd

  2. Reglar Norgips dB+

  3. 2x13 mm Norgips Normalskiva på varje sida

  4. Stenull min 50 kg/m3

  5. Ljudtätning


Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).Val av väggtyp

Vägg Nr

Förväntat

Brand-klass

Konstruktion

Tjock-lek

Max vägghöjd

R’W

R’W+
C50-3150

s 450

s 600

 

dB

dB

EI

 

mm

dB+

FR

dB+

FR

5.2

63

58

120

SD R70 dB+ 2/2 S180

230

3200

4500

2900

4000

5.3

63

58

120

SD R95 dB+ 2/2 S200

250

3900

5700

3600

5200

5.4

63

58

120

SD R120 dB+ 2/2 S250

300

4500

7000

4200

6100

 

Vägghöjderna i tabellen baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast om 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

Konstruktion

Väggtyp

5.2

5.3

5.4

Åtgång*

Mot golv & tak

SKP/SKT

1,6 m

Reglar

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

5,4/3,4 m

Mot anslutande vägg

SKP/SKT

2 st per anslutning

Hålrums-

isolering

Brand/

Ljud

Hålrum utfyllt med stenull min 50 kg/m3

2,0 m2

Gips-

skivor

Typ

Norgips Normal 13

4,0 m2

Antal

2 lag på varje sida

 

Skruv

1:a lag

Norgips S 25

38/30 st

2:a lag

Norgips S 38. Norgips S 57 mot SKT

38/30 st

Ljudtätning

4 (enligt nedan)

 

Spackling

Spackelmassa

1,2/0,8 kg

Spackelremsa

3,2/2,0 m

*Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.
För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.
Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

 

>> Montageanvisning

4

44 dBW och 40 dBW+C50-3150

 

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor