Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

 

    

 

Väggrupp 7

   

s 450 eller 600 mm

 

Brandklass                       EI 30
Ljudklass R'w                   30-35 dB

  1. Skenor mot golv och tak

  2. Reglar Norgips dB+

  3. Ev. mineralull

  4. 2x13 mm Norgips Normalskiva på en väggsida


Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).

Val av väggtyp

Vägg Nr

Förväntat R’W

Brand-
klass

Konstruktion

Tjocklek

Max vägghöjd

s 450

s 600

 

dB

EI

 

mm

dB+

FR

dB+

FR

7.2

30

30

SE R70 dB+ 0/2 M0

95

3400

4500

3200

4000

7.3

30

30

SE R95 dB+ 0/2 M0

120

3900

5700

3600

5200

7.4

30

30

SE R120 dB+ 0/2 M0

145

4500

7000

4200

6100

7.7

35

30

SE R70 dB+ 0/2 M45

95

3400

4500

3200

4000

7.8

35

30

SE R95 dB+ 0/2 M45

120

3900

5700

3600

5200

7.9

35

30

SE R120 dB+ 0/2 M45

145

4500

7000

4200

6100

Vägghöjderna i tabellen baseras på max 10 mm utböjning vid en horisontell linjelast om 500 N/m.

OBSERVERA! Det är viktigt att förstå att testresultat är en följd av god montering och tätning mot anslutande konstruktioner längs väggens alla fyra sidor. Tester i laboratorium är utförda i en miljö med ytterst liten flanktransmission. För att uppnå de förväntade resultaten på byggplats är det ett krav att tätning mot golv, tak, väggar och andra anslutande konstruktioner skall vara av samma eller bättre kvalitet än vald konstruktion.

Konstruktion

Väggtyp

7.2

7.3

7.4

7.7

7.8

7.9

Åtgång

Mot golv & tak

SK

SKP

0,8 m

Reglar

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

R70 dB+

R95 dB+

R120 dB+

2,7/1,7 mm

Mot anslutande vägg

R/SK

SKP

2 st per anslutning

Hålrums-

isolering

Brand

Ej nödvändig

2,0 m2

Ljud

Ej nödvändig

1x45 mm mineralull

1,0 m2

Gips-

skivor

Typ

Norgips Normal 13

2,0 m2

Antal

2 lag på en sida

 

Skruv

1:a lag

Norgips S 25 (Inom parentes avser EJ brandklassad vägg)

38/30 st (13/10 st)

2:a lag

Norgips S 38

38/30 st

Ljudtätning

1 (enligt nedan)

2 alt. 3 (enligt nedan)

0,2 l

Spackling

Spackelmassa

0,6/0,4 kg

Spackelremsa

1,6/1,0 m

*Vägghöjd 2,5 m, inget spill inräknat. Första siffran anger åtgång vid s 450, andra siffran anger åtgång vid s 600.
För att uppnå aktuell brandklass skall samtliga skarvar vara understödda.
Vid vägghöjder över 3500 mm skall eventuell hålrumsisolering förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.

 

>> Montageanvisning

1

R’W?30 dB

 2

30 dBW?35 dB

 

Ingen tätning nödvändig

Polyetenduk

   

3

35 dBW?44 dB och 35 dBW+C50-3150?40 dB

 

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida