Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

  Detaljer väggrupp 7 dB+

 7.11  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Avstånd max 600 mm.

 

 7.12  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnregel
2. Spackling med spackelremsa
3. Avstånd max 600 mm

 

  7.13  Hörn utvändigt / invändigt

1. Detalj med spackelremsa
2. Plåtband VPB 100 eller variabel vinkelprofil LPP 50


   

  7.21  Mot golv, betong

1. För 34 dB vägg eller högre väggreduktion – minst 60 mm betong
2. Fäste s 400-600 mm

  

Brand: Bjälklag i minst samma brandklass som projekterad vägg

  

  7.31  Mot tak, gipsskiveinnertak

1. 1x13 mm Norgips Normalskiva
2. Värmeisolering vid yttertakskonstruktion
3. Fuktspärr vid yttertaks-konstruktion
4. Fäste max s 600 mm med skruv till innertaksprofil/bjälklag eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
5. Norgips spackling med spackelremsaBrand: Brandklassad vägg ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 7.32

   

  7.32  Mot tak, betong

1. För 34 dB vägg eller högre väggreduktion - minst 60 mm betong
2. Fäste s 400-600 mm
3. Eventuellt nedpendlat gipsskivetak
 

Brand: Bjälklag/tak i minst samma brandklass som projekterad vägg

  

  7.61  Mot pelare / balk

 

1. För 34 dB vägg eller högre ljudreduktion - betong minst 60 mm dock minst = väggtjocklek
2. Fäste s 400-600 mm

  

  7.62  Mot och förbi pelare / balk

 

1. För vägg med brandkrav EI30 eller mer – minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Fäste s 400-600 mm