Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggar på trästomme

För att få en snabb översikt på Norgips innerväggar med trästomme kan du titta på sidan "Översikt träväggar".

Vill du ha en mer djupgående information om projektering av väggar på trästomme (t.ex. detaljlösningar) rekommenderar vi vår Handbok.

 

 
 

 

1. Reglar vid tak och golv.

2. Reglar, s 450 eller 600 mm.

3. Ev kortling på halva vägghöjden för bärande väggar.

4. Första lag Norgips skivor, fäst medskruv s 500-800 mm. Om väggen är brandklassad ska första lagret monteras lika tätt som andra.

5. Andra lag Norgips skivor, förskjutet en halv skivbredd, och fäst s 200 mm längs skivkanten och för övrigt 300 mm.

6. Hålrumsisolering. Stenull krävs vid brandkrav annars räcker glasull.

7. Spackling med spackelremsa över skarvar. Spackling över skruv.

8. Ytbehandling efter önskemål.

9. Ljudtätning.