Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Norgips väggsystem med stålstomme

Val av väggrupp

Väggrupp väljs m a p brand och ljudkrav:

- Brandklass (brandmotstånd i minuter)
- Ljudklass (ljuddämpning i dB)

Under varje väggrupp finns olika väggtyper.

I avsnittet Brand- och ljudkrav finns hjälp att hämta om man är i tvivel om de aktuella kraven.

- Brandisolering
- Luftljudsisolering

Brandklass

 

Ljud-
klass
R'w

Ljudklass
R'w+
C 50-3150

Höjd max

Tjock-lek

Hål-rum

Väggtyp

Snitt

Väg-grupp

EI 30

 

30-35
dB

- 2600 till 6900 70 till 185 45 till 160 SE R45/101 till SE R160/101 M45

1
Konstruktion

1 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU (ej nödvändigt för 30 dB), 1 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI 30

 


30-44 dB 31-36
dB
3700 till
6600
95 till 145 70 till 120 SE RA70/101 till
SE RAH120/101 M45

1A

Konstruktion
1 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU, 1 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI 60


30-35 dB

- 3700
till
6900

95
till
185

70
till
160
SE R70/F101 till
SE R160/F101 M45


2

Konstruktion
1 x 15 mm Norgips Brandskiva, Stålstomme med c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU (ej nödvändigt för 30 dB), 1 x 15 mm Norgips Brandskiva
 

EI 60

 
30-40 dB 31-36
dB
3700
till
6600
95 till
145
70 till
160
SE RA70/F101 till SE RAH120/F101 M45

2A
Konstruktion
1 x 15 mm Norgips Brandskiva, Stålstomme med akustikreglar c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU (ej nödvändigt för 30-35 dB), 1 x 15 mm Norgips Brandskiva
 

EI 60 

 

35 dB

- 4700 till
6900
120 till
185
95 till
160

SE R95/101 M 95
till
SE 160/101 M 160

3

Konstruktion
1 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, Hålrum utfyllt med stenull (>28 kg/m3), 1 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI 60

35-48 dB

43-46 dB
2500
till
7100
95 till
210
45 till
160
SE R45/202 till
SE R160/202 M160


4

Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU (ej nödvändigt för 35 dB & 40 dB med >70 mm stomme), Hålrum utfyllt för 48 dB
2x13 mm Norgips Normalskiva

EI 60

40-52 dB 36-45 dB 3900
till
6300
120
till
170
70
till
120
SE RA70/202 till
SE RAH120/202 M120

4A
Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme med akustikreglar c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU (ej nödvändigt för 40 dB & 44 dB med >70 mm stomme), Hålrum utfyllt för 48-52 dB, 2x13 mm Norgips Normalskiva

EI 60

44 dB

- 3800
till
7000
108
till
198
70
till
160
SE R70/201 M 70
till SE R160/201 M160

5

EI 60

48 dB

- 2400
till
5400
120
till
195
70
till
145
SD R45/202 M 45
till
SD R120/202 M45

6

Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU
2 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI 60

52-55
dB

50-55 dB 3200
till
5400
145
till
195
95
till
145
SDR70/202M2x45
till
SDR120/303M2x120

7

EI 60

55
dB

48-53 dB 3200
till
6400
230
till
380
180
till
330
SDDR70/202M2x45
till
SDDR160/202M2x160

8

EI 60

60
dB

53 dB

3400
till
6700
225
till
405
180
till
330
SDDR70/303M2x45
till
SDDR160/303M2x160

9

Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 2 x 45 MU
13 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI 90

52-55
dB

50-55 dB 3200
till
5400
145
till
195
95
till
145
SDR70/202M2x45
till
SDR120/303M2x120


7

Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normalskiva/ Stålstomme c 450 eller, 600 mm > 2 x 45 MU & 202 för 52 dB, hålrum utfyllt & 303 för 55 dB/ 2 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI 90

60 dB

- 3200
till
6400
230
till
380
180
till
330
SDDR70/202M2x45
till
SDDR160/202M2x160


8

Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 2 x 45 MU (>28 kg/m3), 3 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI 90

60
dB

- 3400
till
6700
225
till
405
180
till
330
SDDR70/303M2x45
till
SDDR160/303M2x160


9

Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 2 x 45 MU (>28 kg/m3), 3 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI
120

52
dB

50 dB 3200
till
5400
145
till
195
95
till
145
SDR70/F202M95
till
SDR120/F202M145


10

EI
120

55
dB

48-53 dB 3200
till
6400
230
till
380
180
till
330
SDDR70/202M2x45
till
SDDR160/202M2x160

8

Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, Hålrum utfyllt med stenull min 45 kg/m3, 2 x 13 mm Norgips Normalskiva

EI
120

60
dB

53 dB 3400
till
6700
225
till
405
180
till
330
SDDR70/303M2x45
till
SDDR160/303M2x160

9

Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, Hålrum utfyllt med stenull min 45 kg/m3, 3 x 13 mm Norgips Normalskiva

Schaktväggar

Ej
Brand-
klass

<30
dB


2100
till
6300
57,5
till
172,5
  SE R45/100
till
SE R160/100


11

Konstruktion

1 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, Ev. hålrum utfyllt med isolering

EI
30

34
dB

2400
till
6400
70
till
185
  SE R45/200 M 45
till
SE R160/200 M 45

12

Konstruktion
2 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU, stenull vid brandkrav

EI
30

36
dB

2600
till
6700
82,5
till
197,5
  SE R45/300 M 45
till
SE R160/300 M 45


13

Konstruktion
3 x 13 mm Norgips Normalskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, 1 x 45 MU

EI
60

34
dB

3200
till
6400
100
till
190
  SE R70/200 M 45
till
SE 160/200 M 45


14

Konstruktion
2 x 15 mm Norgips Brandskiva, Stålstomme c 450 eller 600 mm, Ev. hålrum utfyllt med isolering

*) Brandklassen bestäms utifrån hålrumsisoleringen.