Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Val av väggrupp

Brandklass EI 120
Ljudklass 52 dB
Väggrupp 10

Saxad stålstomme med två lager 15 mm Norgips Brand skiva på varje väggsida. Hålrum utfyllt med mineralull.