Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Val av väggrupp

Brandklass EI 30
Ljudklass 40dB

    

Väggrupp 1A

Enkel stålstomme med akustikreglar och med ett lag Norgips Normal skiva på varje sida och 45 mm mineralull i hålrummet.