Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Val av väggrupp

Brandklass EI 60
Ljudklass 30-35 dB

Väggrupp 2

Enkel stålstomme med ett lager 15 mm Norgips Brand skiva på varje väggsida. Eventuellt hålrumsisolering.

 

Väggrupp 2A

Enkel stålstomme med akustikreglar och ett lager 15 mm Norgips Brand skiva på varje väggsida. Hålrumsisolering ej nödvändigt.

 

Väggrupp 3

Enkel stålstomme med ett lager 13 mm Norgips Normalskiva på varje väggsida. Hålrummet utfyllt med stenullsisolering.

 

Väggrupp 4

Enkel stålstomme med två lager 13 mm Norgips Normal skiva på varje väggsida. Hålrumsisolering 45 mm.

Väggrupp 14

Enkel stålstomme med 2 lag 15 mm Norgips Brand skiva på den ena sidan med minst 45 mm hålrumsisolering.