Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Val av väggrupp

Brandklass EI 60
Ljudklass 40-44 dB

Väggrupp 4

Enkel stålstomme med två lager 13 mm Norgips Normal skiva på varje väggsida. Eventuellt hålrumsisolering.

 

Väggrupp 4A

Enkel stålstomme med akustikreglar och två lager 13 mm Norgips Normal skiva på varje väggsida. Hålrumsisolering ej nödvändigt <44 dB.

 

Väggrupp 5

Enkel stålstomme med två lager 13 mm Norgips Normal skiva på en väggsida och ett lag på den andra. Hålrum utfyllt med isolering.