Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Val av väggrupp

Brandklass EI 60
Ljudklass 55-60 dB

Väggrupp 7

Saxad stålstomme med två lager 13 mm Norgips Normal skiva på varje väggsida. 2 x 45 mm mineralull i hålrum.

Väggrupp 8

Dubbel stålstomme med två lager 13 mm Norgips Normal skiva på varje väggsida. 2 x 45 mm mineralull i hålrum.

Väggrupp 9

Dubbel stålstomme med tre lager 13 mm Norgips Normal skiva på varje väggsida. 2 x 45 mm mineralull i hålrum.