Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Detaljer

20.1

Golvanslutning

Vägg med målad yta/tapet


Golv med matta

VA skikt


VT skikt

1. Golvmembran - matta - min 100 mm ovan färdigt golv
2. Spackling med våtrumsspackel
3. Målningsbehandling eller våtrumsmatta
4. Asfaltpapp mot betong vid träregel
5. Vattenfast och plastisk fogmassa mot betonggolv

20.2

Golvanslutning

Vägg med målad yta


Golv med klinker

VA skikt


VT skikt

1. Golvets påstrykningsmembran min 15 mm
ovan färdigt golv och färstärka övergångarna med fiberduk
2. Målningsbehandling
3. Vattentät fogmassa
4. Tätning med vattentät och plastisk fogmassa
5. Asfaltpapp mot betong vid träregel
6. Vattenfast och plastisk fogmassa med bottenfyllning mot betonggolv
7. Alternativ lösning med kantbeslag på yttersta gipsskivelagret

20.3

Golvanslutning

Vägg med matta


Golv med matta

VT skikt


VT skikt

1. Golvmembran - matta - min 100 mm ovan färdigt golv
2. Spackling
3. Väggmembran - matta - ca 30 mm över golvmembran
4. Asfaltpapp mot betong vid träregel
5. Vattenfast och plastisk fogmassa med bottenfyllning mot betonggolv

20.4

Golvanslutning

Vägg med matta


Golv med klinker

VT skikt


VT skikt

1. Utfyllnad med 9 mm gipsskiva
2. Golvets påstrykningsmembran min 15 mm ovan färdigt golv
och förstärka vid övergången med fiberduk
3. Kantbeslag
4. Väggmembran - matta - ca 30 mm över golvmembran
5. Asfaltpapp mot betong vid träregel
6. Tätning med vattentät och plastisk fogmassa

20.5

Golvanslutning

Vägg med matta


Golv med klinker

VT skikt


VT skikt

1. Golvets påstrykningsmembran min 15 mm ovan
färdigt golv och förstärka övergångarna med fiberduk
2. Matta
3. Vattentät fogmassa
4. Tätning med vattentät och plastisk fogmassa
5. Asfaltpapp mot betong vid träregel
6. Vattenfast och plastisk fogmassa med bottenfyllning mot betonggolv

20.6

Golvanslutning

Vägg med kakel


Golv med klinker

VT skikt


VT skikt

1. Golvets påstrykningsmembran min 15 mm ovan
färdigt golv och förstärka vid övergångarna med fiberduk
2. Väggens påstrykningsmembran ca 30 mm över golvmembran
3. Tätning med vattentät och plastisk fogmassa
4. Asfaltpapp mot betong vid träregel
5. Vattenfast och plastisk fogmassa med bottenfyllning mot betonggolv

20.7

Golvanslutning

Vägg med kakel


Golv med klinker på pågjutning

VT skikt


VT skikt

1. Tätskikt
2. Pågjutning
3. Väggens påstrykningsmembran ca 30 mm över tätskikt
på golv och förstärka övergången med fiberduk
4. Tätning med vattentät och plastisk fogmassa
5. Asfaltpapp mot betong vid träregel
6. Vattenfast och plastisk fogmassa med bottenfyllning mot betonggolv

20.8

Golvanslutning

Vägg med råspont och kakel


Golv med klinker

VT skikt


VT skikt

1. Råspont
2. Utfyllnad med 9 mm gipsskiva
3. Golvets påstrykningsmembran min 15 mm ovan
färdigt golv och förstärka vid övergångarna med fiberduk
4. Väggens påstrykningsmembran ca 30 mm över golvmembran
och förstärka övergången med fiberduk
5. Tätning med vattentät och plastisk fogmassa
6. Asfaltpapp mot betong vid träregel

20.10

Golvanslutning

Vägg med kakel


Golv med matta

VT skikt


VT skikt

1. Golvmembran - matta - min 130 mm ovan färdigt golv
2. Väggens påstrykningsmembran ca 30 mm över
tätskikt på golv och förstärka övergången med fiberduk
3. Asfaltpapp mot betong vid träregel
4. Vattenfast och plastisk fogmassa med bottenfyllning mot betonggolv

20.11

Golvanslutning

Vägg med råspont och kakel


Golv med matta

VT skikt


VT skikt

1. Råspont
2. Utfyllnad med 9 mm gipsskiva
3. Golvmembran - matta eller liknande - min 130 mm ovan färdigt golv
4. Väggens påstrykningsmembran ca 30 mm
över tätskikt på golv och förstärka övergången med fiberduk
5. Asfaltpapp mot betong vid träregel