Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Våtrumssystem Humid - Golv

Gipsskivor utgör ett stabilt och böjstyvt underlag för tätskikt och golvbeläggning i våtrum vid konstruktioner med träbjälklag.

Träbjälklag

Träbjälklag utförs vanligen med balkar på s 600 mm och med en 22 mm golvspånskiva (typ P5) tvärs reglarna. För att uppnå en erforderlig böjstyvhet hellimmas Norgips Humid Board 15 på golvspånskivan med Ardex S 48 eller motsvarande.

Innan limning skall Humid Board förbehandlas med primer, typ tixotrop (t.ex. Ardex P3), på undersidan. Även ovansidan skall primas om cementbaserat spackel skall appliceras.

Ovansidan skall alltid spacklas eller förses med ett tryckutjämnande skikt. Matta eller liknande ytskikt skall inte läggas direkt på skivan utan ett spackelskikt emellan på 5-10 mm (beroende på typ av golvspackel).

Norgips Humid Board 15 läggs i samma riktning som spånskivorna, dvs. tvärs reglarna. Golvspånskivor har breddmåttet 600 mm och Humid Board breddmåttet 900 mm, vilket medför att skivornas långkantskarvarna regelbundet (var tredje golvspånskiveskarv) linjerar varandra. Våra provningar visar att detta inte utgör något hinder, utan man kan montera skivorna oberoende av långkantskarvarnas placering.

Kortkantskarvar på Humid Board bör undvikas. Om det inte går att undvika så bör de förskjutas minst 600 mm.

Konstruktion

   
  1. Träreglar med centrumavstånd max s 600 mm
  2. 22 mm Golvspånskiva typ P5, monteras enligt leverantörens anvisningar tvärs reglarna.
  3. Ardex S 48, hellimmas med en tandad spackel, 6-8 mm.
  4. Norgips Humid Board 15 (primad på undersidan innan limning) monteras tvärs reglarna.

Tätskikt

I utrymmen med vattentätaskikt (VT) skall ett tätskiktsystem med ett genomgångsmotstånd på minst 1x106 s/m appliceras. Godkända tätskiktsystem finns på www.bkr.se och www.gvk.se.

Golvbrunn

Vid installation av golvbrunn skall denna förankras fast i bjälklaget. Den skall ej svikta eller rubbas om man kliver på den. Golvbrunen skall monteras med sin övre kant i nivå med färdigt undergolv. Vid anslutning av tätskikt skall den för montageförfarandet ansvariga leveratörens anvisningar följas.

Golvvärme

Det kristallbundna vattnet i en gipsskiva torkar ut om skivan utsätts för ihållande temperaturer över 50ºC. Därför ska inte ett värmegolv installeras under fast inredning då temperaturen lokalt kan bli för hög där. Dessutom ska inte spackelskikt vara för tunt ovan en värmekabel eftersom det lättare spricker. Humid Board tål som mest en relativ fuktighet på 90% kontinuerligt. Man ska vara noga med tätskiktet för att förhindra fuktskador. Det finns flera tillverkare av värmegolv. Följ deras anvisningar noga för bästa resultat. I huvudsak finns det värmegolv med elkabel eller vattenburen golvvärme.

Konstruktion

 Del

 Material

Åtgång per m2

 Reglar/bjälkar av trä

Tvärsnitt som klarar kraven i BKR kap 5:323 samt BBV 07:1 5.7.2 Golv, avstånd mellan reglar max 600 mm

Bredd / 0,6 x längd (m)

 Golvspånskiva

Bredd 600 mm, typ P5, skruv och lim enligt tillverkare

1,0 m2

 Högflexibelt lim

 

Ardex S48 5 kg 
Ardex S48 25 kg

För andra typer av lim se vår limguide

ca 1,5 kg

 Golvgipsskiva

Norgips Humid Board 15

1,0 m2

 Primer

Av typen toxiotrop för över- och undersida av Humid Board vid använding av Ardex S48.

ca 0,2 liter