Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Telefon: 019-20 74 50
Telefax: 019-20 74 59

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Telefax: 019-20 74 59
Epost: kundsupport@norgips.com

Våtrumssystem Standard - Golv

Gipsskivor utgör ett stabilt och böjstyvt underlag för tätskikt och golvbeläggning i våtrum vid konstruktioner med lätt bjälklag av stålprofiler eller träbalkar.

Stålbjälklag

Stålbjälklag utgörs ofta av C- eller Z-profiler vars dimensioner och centrumavstånd dimensioneras för varje tillfälle. Ovanpå stålprofilerna monteras en trapetsplåt (dimensioner beror på upplagslängd och belastning) som utgör det bärande underlaget mellan stålprofilerna. På trapetsplåten monteras första laget golvgipsskivor (Norgips Golvgips 13) med skruv och sedan limmas andra laget golvgipsskivor med ett högflexibelt plattsättningslim eller motsvarande. Detta underlag är beprövat och ger erforderlig böjstyvhet för tätskikt i utrymmen som kräver vattentäta skikt. Ovanpå detta spacklas en avjämningsmassa som bygger upp fallet mot golvbrunn och som är underlag för tätskiktsystemet.

Träbjälklag

Träbjälklag utförs vanligen med balkar på s 600 mm och med en 22 mm spånskiva tvärs reglarna. För att uppnå en god böjstyvhet hellimmas Norgips Golvskiva 13 på spånskivan med Ardex S 48 eller motsvarande. Golvskivan läggs i samma riktning som spånskivorna, dvs. tvärs balkarna med förskjutna långkantskarvar på 300 mm.

 
  1. Träbjälklag
  2. 22 mm spånskiva
  3. Högflexibelt plattsättningslim, typ Ardex S48
  4. Norgips Golvskiva 13
 

Exempel på limmontage: Ardex S48 (PDF)

Godkända lim för formstabil skiva på golvspånskiva:

 Leverantör

 Produkt

 Ardex

 Ardurit S 48

 Bostik

 Bostik Rep & Fix, Bostik Fix Multi 

 Casco

 Schönox FS 

 Kiilto

 Kiilto Fixbinder

 Lip

 Lip Flexicol 

 maxit

 Serpo 616 Multi Max 

Källa: GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, april 2008.

Tätskikt

I utrymmen med vattentätaskikt (VT) skall ett tätskiktsystem med ett genomgångsmotstånd på minst 1x106 s/m appliceras. Godkända tätskiktsystem finns på www.bkr.se och www.gvk.se.

Golvbrunn

Vid installation av golvbrunn skall denna förankras fast i bjälklaget. Den skall ej svikta eller rubbas om man kliver på den. Golvbrunnen skall monteras med sin övre kant i nivå med färdigt undergolv. Vid anslutning av tätskikt skall den för montageförfarandet ansvariga leveratörens anvisningar följas.

Golvvärme

Det kristallbundna vattnet i en gipsskiva torkar ut om skivan utsätts för ihållande temperaturer över 50ºC. Därför ska inte ett värmegolv installeras under fast inredning då temperaturen lokalt kan bli för hög där. Dessutom ska inte spackelskikt vara för tunt ovan en värmekabel eftersom det lättare spricker. Gipsskivor tål som mest en relativ fuktighet på 85% kontinuerligt. Det är viktigt att vara noga med tätskiktet för att förhindra fuktskador. Det finns flera tillverkare av värmegolv, följ deras anvisningar noga för bästa resultat. I huvudsak finns det värmegolv med elkabel eller vattenburen golvvärme.

Konstruktion

 Del

 Material

Åtgång per m2

 Reglar/bjälkar av trä

Tvärsnitt som klarar kraven i BKR kap 5:323 samt BBV 07:1 5.7.2 Golv, avstånd mellan reglar max 600 mm

Bredd / 0,6 x längd (m)

 Golvspånskiva

Bredd 600 mm, typ P5, skruv och lim enligt tillverkare.

1,0 m2

 Högflexibelt lim

Ardex S48 5 kg 
Ardex S48 25 kg

ca 1,5 kg

 Golvgipsskiva

Norgips Golvskiva 13

1,0 m2

 Primer

Av typen toxiotrop för ovansidan av Golvskivan före spackling.

ca 0,2 liter