Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Tätskiktssystem

I utrymmen med vattentätaskikt (VT) skall ett tätskiktsystem med ett genomgångsmotstånd på minst 1x106 s/m appliceras på både inner- och ytterväggar. Uttorkande eller härdande tätskikt kräver normalt ingen förbehandling av gipsskivan, dock skall detta noggrant kontrolleras med leverantören av tätskiktsystemet.

Godkända tätskiktsystem finns på www.bkr.se och www.gvk.se.

Godkända tätskiktssystem med bekräftad vidhäftning på Norgips Humid Board.

Nedan finns en lista på hittills provade tätskiktsystem med bekräftad erforderlig vidhäftning. Listan bygger på interna provningar, praktisk erfarenhet och uppgifter från tätskiktsleverantörer.


Generella principer för applicering av tätskiktssystem

Fig. 1 Golvmatta mot väggmatta

Fig. 2 Kakel mot klinker

Fig. 3 Kakel och golvmatta

Vid övergången mellan kakel och klinkers är det viktigt att täta med en vattentät plastisk fogmassa. en fiberduk ska förstärka övergången.

Vid övergång mellan matta och kakel eller klinker ska övergången armeras med fiberduk

Det svenska branschorganet Golvbranschens Riksorgan ger ut anvisningen Golvbranschens Våtrumskontroll om tätskikt i våtrum.

1. Väggmatta med 25 mm överlappning över golvmatta
2. Min 10 mm ner till golv eventuellt utfyllt med plastisk och vattentät fogmassa.

1. Mellan pågjutning och vattentätt skikt monteras fiberduk
2. Tätning mellan kakel och klinker med plastisk och vattentät fogmassa.

1. Mellan golvmatta och vattentätt skikt monteras fiberduk.


   

Anslutningar mellan vägg och golv
Vägganslutningar och övergång till golv måste utföras enligt gällande byggbeskrivning. Följande avsnitt om vägg- och golvanslutning är därför bara en vägledande orientering. Anslutning till väggar av annat material görs med pappremsa, läs mer här > Spackling

Fig. 1 Pappremsa på gipsskivan
Brott i det vattentäta skiktet får inte förekomma. Om det finns risk för rörelse ska anslutningen utföras med vattenfast och plastisk fogmassa. Skivorna ska förses med kantbeslag.

Fig. 2 Fogmassa och kantbeslag
Anslutningar ska utföras så att tätskikten bildar ett kontinuerligt skikt. Vid övergång med kakel och klinker ska anslutningen förstärkas med en fiberduk.

Fig. 3 Kakelbeklädda väggar
Utvändiga hörn ska armeras med hörnbeslag som spacklas in. INvändiga hörn ska spacklas med pappremsa.

1. Anslutning med pappremsa på gipsskivan.
Se Spackling av gipsskivor här

 

1. Kantbeslag
2. Bottenfyllning
3. Plastisk och vattentät fogmassa

1. Fiberduk över hörn
2. Plastisk och vattentät fogmassa

 
   

Montering av tätskikt
Arbetet med fuktspärren är mycket viktigt för att våtrummet skall bli vattentätt. Applicering skall ske enligt tätskiktleverantörens anvisningar.

Ett tätt tätskikt
Det får inte finnas någon risk för brott i fuktspärren. Där rörelser kan medföra sådan riskmåste anslutningen göras med vattentät och plastisk fogmassa. man använder då kantbeslag på skivorna.
Mellan golv och gipsskiva ska det finnas ett avstånd på min 10 mm och det kan också bli nödvändigt att göra en vattentät och plastisk fogning.

Spackling
Alla skivskarvar, hörn och vägganslutningar tejpas och spacklas enligt Norgips Spackelsystem som används för spackling av skruv. Se Norgips Spackling av gipsskivor

Genomföringar

Alla rörgenomföringar skall vara täta mot fuktspärren. Man kan använda olika metoder för att klara uppgiften, t.ex. plastmanschetter eller speciella täthylsor. Man måste alltid utnyttja tätning i tvåsteg vid rörgenomföring. En sådan kan göras på flera olika sätt. En enkel och säker lösning se figurerna nedan

1. Mellan rör och skiva fylls genomföringen med plastisk fogmassa för att hindra kapillärsugning av eventuell kondens.
2. Ytterst läggs tätskiktet som färg eller primer med fiberduk eller när väggbeläggningen är matta som svetsad hylsa.
3. Innan man ansluter utrustning monteras en överbeklädnad som trycker mot väggytan. Detta för att hindra vattenstänk från att tränga in i genomföringen, samtidigt som konstruktionen blir mer tilltalande ur estetisk synpunkt.

1. Tätning med plastisk fogmassa i genomföringshålet.
2. Tätning med tätmassa eller tätningsband runt rör
3. PVC-manschett tätas/limmas mot mattbeläggningen

1. Plastisk och vattentät fogmassa i genomföringshål
2. Vattentätt skikt stryks ut och fästs vid rör
3. PVC-manschett

 

Rörgenomföringen med hylsa i vägg med matta eller kakelbeklädnad. Hylsan klämmer om väggens fram- och baksida och tätar med neoprenpackning.


Kapillärsugning

För att undvika kapillärsugning i stomme och gipsskiva ska dessa ha ett kapillärt brytande skikt mot fuktiga material som betonggolv och andra anslutande byggnadsdelar. Infästningar skall alltid tätas för att minimera risken att fukt med tiden kan tränga in bakom tätskiktet då detta perforeras i och med infästningen.


Upphängning i våtutrymme: Förborrat skruvhål och tätning med fogmassa innan pluggen monteras

1. Asfaltpapp under träsyll/skena
2. Minst 10 mm fog med plastisk och vattentät fogmassa med bottenfyllning