Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Support & Utbildning

Det är lätt att tro att vi på Norgips bara erbjuder gipsskivor, stålprofiler och verktyg, men vi har "mjuka" sidor också. Dessa tar form i både support och utbildning till såväl våra återförsäljare som deras entreprenörer. Här kan du hitta lite av det vi har att erbjuda.

Om du vill läsa mer om Norgips Utbildningscenter - se här

Support:

Uppstart- & projektmöte

Att planera ert projekt tillsammans med Norgips och Bygghandeln i ett tidigt skede i byggprocessen ger resultat på kort och lång sikt. De extra resurser man lägger till i början vinner man tillbaka ett par gånger om i slutet. Vi sätter oss tillsammans och går igenom projektet, byggtider, leveranser, logistik, konstruktioner, utbildning mm.

Tekniksupport

Konstruktioner med gipsskivor innebär en rad möjligheter för effektivt, säkert och miljövänligt byggande. Gipsskivor tillsammans med stålprofiler utgör modern teknik som är säker både för de som bygger och de som ska bo i och använda byggnaden. Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för ert projekt med avseende på brand- och ljudkrav, stabilitet, väggtyper mm.

Limma eller skruva? Hur gör man i våtrum? Golvgips och golvvärme? Vår långa erfarenhet av lättbyggnadsteknik skall komma er tillgodo och vi finns aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller e-post.

Logistik & MA

Genom att planera inköp och leveranser i god tid vinner man både tid och pengar i slutändan. Vi hjälper er att hitta en lösning som passar just ert projekt. Vi erbjuder specialanpassade leveranser med gipsskivor, stålreglar, inspektionsluckor och en rad andra tillbehör, förpackade enligt era önskemål.

Exempel på tjänster: Speciallängd, specialförpackning, plastemballering och klockslagsleveranser.

Byggplatsbesök

Norgips och Bygghandeln besöker er på byggplats för avstämning. Ett besök på byggplats kan även ingå i vårt uppstart- & projektmöte. Vid vårt besök går vi tillsammans igenom byggplatsens förutsättningar och förhållanden. Vi tittar på hur vårt material levereras på bästa sätt, transport till inbyggnadsställe, konstruktionslösningar och andra frågor.

Utbildningar:

Norgips genomför utbildningar för ökad kunskap och kompetens hos våra återförsäljare och slutkunder. Vi genomför utbildningar i hela landet nära våra kunder. Kursmaterial tillhandahålls av Norgips.

Vi lägger gärna upp ett program med utbildningar som anpassas efter våra kunders behov och önskemål.

Anmälan till aktuell utbildning sker minst en månad innan önskat utbildningsdatum till respektive regionchef på Norgips Kontakt. Minsta antal deltagande bör vara fyra stycken per utbildningstillfälle för att få en givande utbildning.

Här nedan följer att axplock ur vårt utbildningsprogram. I vår Support & Utbildningsbroschyr som finna längst ned på sidan finner ni ytterligare utbildningar.

Brand & ljud

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om gipsskivekonstruktioner som förebygger brandsäkerhet och isolerar mot ljud.

Utbildningen inleds med en genomgång av de bestämmelser och krav som ligger till grund för brandsäkerhet och ljudisolering. Vidare går vi igenom några konstruktioner och tittar på hur man löser projektering, materialval och montering.

Vi avslutar med några exempel där deltagarna får använda Norgips handböcker och informationsmaterial.

Våtrum

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap i användandet av material och konstruktioner för våtrum.

Utbildningen inleds med en genomgång av de krav som ställs på material och konstruktioner. Vidare diskuteras produktval och montering utifrån Norgips kursmaterial.

Vi avslutar med att lösa praktiska problem där deltagarna får använda sig av Norgips handböcker och informationsmaterial.

Vindskydd i ytterväggar

Utbildningen syftar till att ge en ökad kunskap om hur vindskydd i ytterväggar byggs med Norgips Utvändig-X 9 samt hur väggen i övrigt skall byggas upp och vad som är viktigt att tänka på vid byggnation.

Vi presenterar kort om hur utvecklingsarbetet har gått med Utvändig-X 9 och vilka unika egenskaper som skivan har. Vidare går vi in på montagetekniken och vilka produkter och metoder som skall användas för att få ett fullgott resultat med vindskyddet, både under byggnation och brukartiden.

Utbildningen gör en fokusering kring fuktproblematiken i samband med en lätt yttervägg och hur material skall hanteras med hänsyn till detta. Vi avslutar med hur en yttervägg kan byggas upp med lättbyggnadstekniken.

Limma gipsskivor på stålreglar

Utbildningen syftar till att ge en ökad kunskap om metoden att limma gipsskivor på stålreglar samt de ergonomiska och ekonomiska fördelarna.

Vi går igenom det generella kring metoden och tittar vilka produkter och verktyg som ingår i systemet. Vidare går vi igenom montagetekniken för en enkel vägg.


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader