Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Upphängning

Infästning i gipsskivor

I de flesta fall kan infästning ske direkt i Norgips skivorna, t ex kan skåp och garderober infästas från golv till tak utan problem med hänsyntill infästningens hållbarhet och väggarnas stabilitet. Bara när det gäller mycket tunga föremål och infästningar som kan utsättas för dynamisk belastning t ex bordsskivor, tvättställ och liknande, är det nödvändigt att sätta in förstärkningar i väggen.

Infästning i regelstommen

Ska särskilt tunga saker hängas upp, speciellt då det blir frågan om dynamisk last, måste infästningen utföras i regelstommen, vilken ska förstärkas. Förstärkningsreglar kan användas istället för vanliga reglar eller så kan förstärkningsplåt monteras i regelstommen. Det finns dessutom konsoler avsedda för upphängning av handfat, toalettstolar och liknande.

< 400 kg/m2

Försök med Norgips skivor har visat att en vägg uppbyggd med Norgips gipsskivor klarar en ensidig belastning på 200 kg/m2. Sättningar och utböjningen visade sig ligga mellan 0 och 3mm. Om lasten ökades till 400 kg/m2 gick inte väggen till brott men sättningar och utböjningen ökade marginellt. En bokhylla fylld med böcker väger 80-100 kg/m2.

Begränsningar

Det finns gränser för hur tätt fullt belastade infästningar kan placeras direkt i skivorna. Vid upphängning av maximal last för varje enskild infästning, bör dessa ha ett inbördes avstånd på minimum 300 mm. Inom en begränsad cirkulär yta med 300 mm diameter, bör väggen inte belastas med mer än maximal belastningen. I övrigt bör infästningar, för vilka hål ska borras, placeras med minimum 30 mm c avstånd.

 
Alltid minst 50 mm mellan infästningshålen när man använder plugg. Minst 300 mm mellan infästningar med max belastning.

Brukslast

Väggar med ett lager gipsskivor får belastas med ett maximalt moment på 0,3 kNm mellan varje regel. Momentet kan ökas till 0,4 kNm vid två lager gipsskivor.

 

Brukslast, ett exempel

En bokhylla ska monteras på en vägg med ett lager gipsskivor. Bokhyllan har sex hyllor och dessa belastas vardera med 30 kg.

 
 

1)
6 x 30 kg = 180 kg = 1,8 kN

2)

N = 1,8 kN

e = 0,15 m

M = 1,8 kN x 0,15 m = 0,27 kNm < 0,30 kNm

3)

För att montera bokhyllan väljs enligt tabell 1 fyra stycken pluggar,

Expander Rosett, blå med last kapacitet 60 kg (0,6kN)

0,6kN x 4= 2,4kN>1,8kN (totala lasten)

4)

Moment kring nedre infästningspunkten Q

Lasten per plugg Q

Totala lasten N

Hävarm (m) e

Hävarm (m) a = 0,67 m + 2x0,67 m + 3x0,67 m = 4,0 m

Q = (1,8 kN x0,15 m)/4,0 m = 0,068 kN < 0,55 kN
(55 kg, tabell 1)

 

Förstärkning

Förstärkning kan utföras med stål, plywood och dylikt.

 

Förstärkning i stål

Stålplåt finns att beställa i flera storlekar och tjocklekar. Stålplåten fästes till reglarna med minimum 2 st självborrande plåtskruv per regel. Sedan gipsskivorna monterats borras hål för infästning med aktuell plugg.

 

Förstärkning i stål fästes till regeln med min 2 st skruv per regel. Infästning utföres med plugg, bult eller dylikt. 

Förstärkning med trä

Förstärkning med plywood och dylikt fästes till dubbelreglar, sammansatt av skena och regelprofil. Förstärkningen skall gå från golv och upp till minimum 400 mm över den aktuella upphängningshöjden. Gipsskivorna fästes till förstärkningen med ett inbördes skruvavstånd på 100-150 mm. Själva infästningarna utföres med fransk skruv, genomgående bult eller likvärdigt.

 

Förstärkning med plywood eller dylikt infästes mellan dubbelreglar utförda av skena och regelprofil. Infästning utföres med bultar, fransk skruv eller dylikt.