Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 2

 

Brandklass

EI 60 (Hålrumsisolering ej nödvändig)

Ljudklass R'w

30 dB (utan isolering)
35 dB (med isolering)

 

Konstruktionsprincip:

1

 

Skenor mot golv och tak.

2

 

Reglar c 450 eller c 600 mm.

3

 

1 x 15 mm Norgips Brand skiva på varje sida. Utnyttjas de brandmässiga egenskaperna ska alla skivskarvar vara understödda.

4

 

1 x 45 mm mineralull i hålrum.
Ej nödvändig för 30 dB vägg.

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val av väggtyp, Norgips Brandskiva

   Ljudklass
Höjd *)
max mm
 Höjd *)
max mm
       
Brandklass
R'w
Rw+**)
C-
50 3150
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2
 

 Användbar
väggtyp
EI 6030 dB

4300 3700 95 70 23 SE R70/F 101
5300 4700 120 95 25 SE R95/F 101
5900 5600 145 120 25 SE R120/F 101
6500 6400 170 145 26 SE R145/F 101
6900 6700 185 160 27 SE R160/F 101
35 dB
4300 3700 95 70 23 SE R70/F 101 M 45
5300 4700 120 95 25 SE R95/F 101 M 45
5900 5600 145 120 25 SE R120/F 101 M 45
6500 6400 170 145 26 SE R145/F 101 M 45
6900 6700 185 160 27 SE R160/F 101 M 45

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SE 70/F 101 SE 95/F 101 SE 120/F 101 SE 145/F 101 SE 160/F 101 Åtgång 
Skena med torr
fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 0,8 m
Reglar  R 70 R 95 R 120 R 145 R 160 2,9/1,7 m 
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand Ej nödvändig      0 m2
Ljud 1 x 45 mm mineralull. Ej nödvändig för 30 dB vägg.

1,0 m2

Gipsskivor
Typ 15 mm Norgips Brandskiva      2,0 m2
Antal 1 lag på varje sida     
Skruv Norgips S 25       38/30 styck
Ljudtätning  Ej nödvändig      -
Spackling Norgips Spackelmassa 1,2/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Tillägg Brandklassade väggar: alla skivskarvar ska vara understödda. Lösull kan krävas. Använd skenor i aktuell dimension.
Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare. Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader