Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 2 / mellanvägg


 

Mot mellanvägg, betong

1. 1 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Mineralull, >= 36 dB vägg ? minst 45 mm.
3. Norgips spackling med spackelremsa.
4. Fäste c <= 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
Brand Anslutande vägg i samma brandklass som projekterad vägg.

 

 

 Mot innervegg, betong

1. Min. 60 mm betong og min. i aktuell brandklasse.
2. Feste pr. 400-600 mm.

 

 Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

1. 1 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Mineralull, >= 35 dB vägg ? minst 45 mm.
3. Fuktspärr vid ytterväggs konstruktion.
4. Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c <= 600 mm med pluggar till gipsskivebeklädnad eller med skruv till reglar.
6. Minst 10 mm avstånd.
Brand Anslutande väggkonstruktion i samma brandklass som projekterad vägg.