Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 2 / yttervägg

 

Mot mellanvägg/yttervägg med påsalningsvägg

1. 1 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Mineralull, >= 35 dB vägg ? minst 45 mm.
3. Fuktspärr vid ytterväggs konstruktion.
4. Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c <= 600 mm med pluggar till gipsskivebeklädnad eller med skruv till reglar.
6. Minst 10 mm avstånd.
Brand Anslutande väggkonstruktion i samma brandklass som projekterad vägg.

 

Mot yttervägg, gipsskivevägg

1. 1 x 13 mm Norgips Normal skiva.
2. Värmeisolering.
3. Fuktspärr.
4. Norgips spackling med spackelremsa.
5. Fäste c 400-600 mm.
6. Vindspärr, 9 mm Norgips GU. Luftat hålrum. Ytterväggsbeklädnad.
Brand Med ytterväggsreglar plaseerad som i skiss uppnås
EI 30 vägg
EI 60 vägg