Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Väggrupp 4 , c 450 eller 600 mm


Brandklass

EI 60

Ljudklass R'w

35 dB (utan isolering, reglar < 70 mm)
40 dB (utan isolering, reglar > 70 mm)
44 dB (med isolering)
48 dB (med isolering)

Ljudklass R'w+C50-3150

43 dB (med isolering, reglar = 70 mm)
46 dB (med isolering, reglar > 70 mm)

 

Konstruktionsprincip:

1

 

Skenor mot golv och tak.

2

 

Reglar c 450 eller c 600 mm.

3

 

2 x 13 mm Norgips Normal skiva på varje sida.

4

 

1 x 45 mm mineralull i hålrum. Ej nödvändig för 35 dB vägg och för
40 dB vägg med hålrum >= 70mm.

5

 

Ljudtätning mot gipsskivekonstruktioner: Spackling med spackelremsa. Mot andra konstruktioner: Skenor och reglar med torr fogtätning eller fogmassa vid anslutning av gipsskivorna mot en vägg-sida.

 

 

 

 

 

 

 

Större vägghöjd kan erhållas med boxade reglar eller förstärkningsreglar. Se översikt över vägghöjder.


 

Val av väggtyp, Norgips Normalskiva

   Ljudklass
Höjd *)
max mm
 Höjd *)
max mm
       
Brandklass
R'w
Rw+**)
C-
50 3150
(450 mm)
Rw+**)
C-
50 3150
(600 mm)
c-avstånd
450 mm
c-avstånd
600 mm
Tjocklek
mm
Hålrum
mm

Vikt
ca kg/m2
 

 Användbar
väggtyp
EI 6035 dB   3000 2500 95 45 43 SE R45/202 M0
40 dB
  3000 2500 95 45 43 SE R45/202 M45
  4500 3900 120 70 44 SE R70/202 M0
  5500 4900 145 95 45 SE R95/202 M0
  6300 5800 170 120 45 SE R120/202 M0
  6800 6600 195 145 46 SE R145/202 M0
  7100 6800 210 160 46 SE R160/202 M0

44 dB


 
  4500 3900 120 70 44 SE R70/202 M 45
  5500 4900 145 95 45 SE R95/202 M 45
  6300 5800 170 120 45 SE R120/202 M 45
  6800 6600 195 145 46 SE R145/202 M 45
  7100 6800 210 160 46 SE R160/202 M 45
48 dB 43 43 4500 3900 120 70 44 SE R70/202 M 70
46 43 5500 4900 145 95 45 SE R95/202 M 95
46 46 6300 5800 170 120 45 SE R120/202 M 120
46 46 6800 6600 195 145 46 SE R145/202 M 145
46 46 7100 6800 210 160 46 SE R160/202 M 160

*) Max 10 mm utböjning med horisontell linjelast på 500 N/m.
**) Gäller ej väggar med monteringslim GSL 600.

Konstruktion

Väggtyp SE R45/202 SE R/A70/202 SE R/A95/202 SE R/A120/202 SE R145/202 SE R160/202 Åtgång 
Skena med torr
fogtätning
SKT 45 SKT 70 SKT 95 SKT 120 SKT 145 SKT 160 0,8 m
Reglar  R 45 R 70 R 95 R 120 R 145 R 160 2,7/1,7 m 
Skenor  mot anslutande
vägg med torr fogtätning
SKT/RT 45 SKT/RT 70 SKT/RT 95 SKT/RT 120 SKT/RT 145 SKT/RT 160 1 styck per
anslutning 
Hålrums-
isolering
Brand Ej nödvändig      0 m2
Ljud 1 x 45 mm mineralull. Ej nödvändig för 35 dB vägg och ej för 40 dB vägg med hålrum min 70 mm.

1,0 m2

Gipsskivor
Typ 13 mm Norgips Normalskiva      2,0 m2
Antal 2 lag på varje sida     
Skruv 1. lag Norgips S 25. (Till ej brandklassadade väggar 13/10 stk.) Till brandklassad vägg - 38/30 styck
2. lag Norgips S 38. Norgips S 57 mot profiler med torr fogtätning. 38/30 styck
Ljudtätning  Fogmassa längs en väggsida.
Bara nödvändig för 40 dB, 44 dB och 48 dB vägg. Ej nödvändig om profiler med torr fogtätning används.
0,11
Spackling Norgips Spackelmassa 1,3/0,8 kg
Norgips Spackelmassa 3,2/2,0 m

Väggar med ljudklass 35 dB: Det är ej nödvändigt att använda reglar och skenor med torr fogtätning.
Vägghöjd mer än 3500 mm: Eventuell hålrumsisolering ska förhindras från att sjunka samman, t.ex. med isolerhållare.
Använd skenor i aktuell dimension.

>> Montageanvisning


Filer för nedladdningLadda hem Acrobat Reader