Svenska
Om Norgips
Produkter
Montage
Projektering

Norgips Svenska AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro

Telefon: 019-20 74 50

Kundsupport
Order, leveranser, produkter, teknik m.m.

Telefon: 019-20 74 50
Epost: kundsupport@norgips.com

Val av väggrupp

Med väggväljaren får du hjälp att beräkna fram aktuell väggrupp utifrån de brand- och ljudmässiga krav som gäller för varje enskilt projekt. Här presenteras snabbt resultat på väggtyper anpassade efter dina behov.

Gör så här:

Välj minsta ljudkrav, minsta brandkrav och max vägghöjd. Om du inte vill ha väggar med förstärkningsstål så klicka i rutan för att utesluta dessa. Resultatet kommer då bara visa de väggar som möter kraven. Vill du endast ha schaktväggar, klicka i den rutan.

Du får sedan fram en lista med resultat på väggtyper som passar ditt projekt bäst. Oftast kommer flera alternativ då alla ljud- och brandkrav som möter eller överstiger kraven listas. Välj då efter närmast vägghöjd uppåt och efter aktuellt s-avstånd. Klicka på väggens nummer (till vänster i tabellen) för att få detaljer på vald väggrupp.