Rörelser & teleskopanslutningar

Anslutning av väggar bör vara så flexibla som möjligt. De bör utföras så att eventuella rörelser och sättningar kan tas upp.

Sprickor

Vid anslutning mot andra byggnadsdelar är det svårt att undvika sprickbildning i ytbehandlingen. Man kan uppnå mer precisa sprickor genom att spackla med spackelremsa in mot de anslutande byggnadsdelarna. Metoden kräver att anslutande byggnadsdelar har en någorlunda jämn yta. Sprickorna kan undvikas om man skapar en fog mellan byggnadsdelarna. Denna fylls med fogmassa. Har gipsskivorna skurna kanter bör man använda avslutningslist.

 

Sprickor i ytbehandlingen kan undvikas genom att man skapar fogar i anslutningarna.

Foga ev. med fogmassa och avslutningslist.

Rörelsesfogar

Föreligger risk för rörelser eller sättningar, måste en fog utföras med t.ex. fogmassa, som kan ta upp rörelserna. I samband med vanliga stålprofiler kan maximalt 10 mm rörelse upptas. Fogen ska utföras så att utrymme finns för fogmassans rörelse. Vid rörelser på 10 mm bör fogbredden vara 15 mm, så att fogmassan har 5 mm att röra sig på. Rörelsefogar ska bara vara fixerade på två ytor. Man kan använda isoleringstape i botten av fogen för att undvika att fogmassa häftar, till exempel vid montage mot en murad vägg.

 

Fog för upptagande av rörelser < 10 mm:

  • Isoleringstape i botten på fogen. Fogmassan ges 5 mm utrymme för sammanpressning.
  • Gipsskivorna fästes inte till toppskenan och reglarna måste ha ett motsvarande undermått på minimum 15 mm.

Dilatationsfogar

Väggar längre än 10-12 m måste ha dilatationsfogar för att förhindra skjuvsprickor.

Större nedböjningar

Om stora nedböjningar i bjälklag och takkonstruktioner kan förekomma, bör man använda sig av en teleskopkonstruktion t.ex. som principskissen visar.

Teleskoplösning med max 20 mm nedböjning

FÖRE NEDBÖJNING

1. 3 lager 13 mm gipsskivor

2. Förstärkningsskena.

3. Reglarna avslutas med aktuellt avstånd från
botten av skenan, högst 40 mm

4. Skivtäckningen skall överlappa skivorna i
toppen med minst 20 mm. De fästes bara vid reglarna.

a. Max. 20 mm

b. Min. 20 mm

 

EFTER NEDBÖJNING

Brand- och ljudklass uppnås även innan nedböjning

Teleskopanslutning med möjlighet för max 30 mm nedböjning

FÖRE NEDBÖJNING

1. Förstärkningsskena med PE-duk

2. Reglarna avslutas med aktuellt avstånd från
botten av skenan, högst 40 mm

3. Skivorna skall överlappa takskenans flänsar med
minst 20 mm. De fästes bara vid reglarna.

a. Max. 30 mm

b. Min. 20 mm

EFTER NEDBÖJNING

Brand- och ljudklass uppnås först efter full nedböjning

Teleskopanslutning som täcker ljud- och brandkrav oavsett nedböjning

Vid användning av nedan teleskoplösning upprätthålls brand- och ljudkrav oavsett nedböjning. Principen är en förstärkningsskena, Norgips FSK, som håller reglarna, Norgips dB+, R, FR, på plats och en bred skena (eller två vinklar, t ex HA 25/35) där gipsskiveremsor fästs som ”kjol” på var sida. Lösningen kan användas på alla Norgips väggtyper (SE, SD).

Förstärkningsskenan i toppen måste dimensioneras utifrån nedböjningshöjden och väggens höjd och dimension. De mest använda vägghöjderna täcks av en 1,5 mm förstärkningsskena. Flänsarna skall normalt vara det dubbla av nedböjningshöjd.

1. 2×12,5 mm gipsskiva som remsa fäst endast i breda skenan.

2. Förstärkningsskena (>0,7 mm) med invändig bredd likt aktuell väggtjocklek, alt. används två vinklar HA 25/35.

3. Förstärkningsskena, FSKP xxx/60, med duk i aktuell stombredd.

4. Skivbeklädnad skall gå halvvägs upp på förstärkningsskenan. Skivorna fästs endast i reglarna vilka ej skall fästas i toppskenan.

X = Max 50% av förstärkningsskenans flänsbredd