Att böja gipsskivor

Även om det är möjligt att böja torra skivor i stora radier direkt mot stommen bör kärnan vara fuktig. Skivorna bör därför lagras några dagar i ett rum med relativt hög fuktighet före monteringen. Men för det mesta är det nödvändigt att fukta skivorna, och det gäller alltid för skivor som förböjs.

 

Skivorna fuktas på sidan mot bågens centrum: 1. Till invändig väggsida fuktas skivorna på framsidan.
2. Till utvändig väggsida fuktas skivorna på baksidan.

 

Gör så här:

  • Fukta med ljummet vatten, gärna med lite såpa i. Använd kvast eller svamp.
  • Fukta framsidan på de skivor som skall användas till den invändiga bågen, och fukta baksidan på skivorna till den utvändiga bågen. Det kan vara nödvändigt att upprepa behandlingen flera gånger och skivorna måste få tid på sig att suga åt sig vattnet innan de kan böjas utan att spricka.
  • Lägg skivorna med de fuktade sidorna mot varandra under väntetiden, 0,5 – 2 timmar beroende på skivtjockleken. Skivorna skall dock ej genomblötas. För 13 mm skivor tar det upp till 2 timmar, medan 6 mm skivor blir klara på 0,5 – 1 timme.

 

Böjning av skivorna

Vid större radier kan skivorna böjas direkt mot stommen, men i övriga fall måste de förböjas innan de monteras. Förböjningen görs över en mall, men om det böjda stycket bara utgör en del av skivan kan man böja den utan mall. Höjden på förböjda skivor skall vara 15–20 mm mindre än vägghöjden.

Förböjning med mall

Mallen skall ha samma radie som den aktuella bågen. Stommen görs av plywood, spånskiva eller liknande med ett avstånd på max 1200 mm och inklädningen görs av plywood eller smal läkt.

Fäst den fuktade skivan vid mallens ena sida med hjälp av läkt, t.ex. 50 x 100 mm som spänns fast med skruvtvingar.

Tryck gipsskivan försiktigt mot mallen med hjälp av en annan läkt. Börja på den fixerade sidan och dra läkten långsamt över skivan. Fäst den sedan i den andra änden av mallen med läkt och skruvtvingar. Om man skall använda två lag skivor till en och samma båge kan man böja två skivor åt gången.

Fäst skivan till mallens ena sida med hjälp av en läkt och tvingar. Tryck därefter skivan försiktigt mot mallen med hjälp av en läkt och fäst den andra änden med läkt och skruvtvingar.
Innan de färdigböjda skivorna monteras eller eventuellt lagras skall de torka på mallen i ca 2 timmar. Torktiden kan minskas något om man använder varmluftsfläkt eller liknande.

Förböjning utan mall

Om biten som skall böjas bara är en del av skivan kan man arbeta utan mall. Metoden är bäst för skivor som skall monteras horisontellt. Den fuktade skivan sätts upp mot en vägg och man trycker försiktigt på den övre delen till dess man fått rätt böjning. Säkra golvänden så att skivan inte glider. Räkna med minst en timmes torktid innan skivan kan monteras.
Böjning mot vägg utan mall. Metoden passar bäst för horisontell montering där bågen bara är en del av skivan.

Skivmontage

Förböjda och helt torra skivor monteras som vanliga gipsskivor. Använd alltid skruvar – också där skivorna monteras mot trästomme. Börja skruva i mitten och fortsätt ut mot sidorna. Om det gäller skivor som skall böjas direkt mot stommen, alltså både fuktade eller torra skivor som inte är förböjda, gör man böjningen med en kraftig träläkt. Börja på den ena sidan av bågen och skruva fast skivan regel för regel. Gör alltid utsidan av väggen först.
Böjning direkt mot reglarna. Börja med att fästa skivan och tryck försiktigt skivan på plats. Var extra försiktig vid skruvning av fuktig skiva då det är lätt att dra igenom.
Oavsett vilken monteringsmetod man använder bör skarvar mellan vertikalt monterade skivor, med mindre radier, hållas tillfälligt på plats med t.ex. en 50 x 100 mm läkt. Kila fast läkten i toppen och i botten. Låt gärna läkten sitta i minst ett dygn.
Vertikal montering. Vid mindre radier hålls skarvarna tillfälligt på plats med en läkt mellan golv och tak.
Max Skruvavstånd Fuktig skiva Torr skiva
A. Vid långkant 100 mm 200 mm
B. Vid kortkant 150 mm 200 mm
C. Inne på Skivan 200 mm 300 mm
Min. 10 mm från skivkant med kartong.
Min. 15 mm från skivkant utan kartong.

Vill du ha tips om hur du monterar stålreglar i båge kan du läsa här.