Bygga högre vägg av gips

De flesta av Norgips gipsskivor finns tillgängliga i 900 mm, vilket underlättar arbetet då skivorna är smidigare och lättare att greppa än sådana som är längre. Att gipsskiveväggar dessutom har stor styrka och styvhet underlättar byggandet av höga konstruktioner.

Regelavstånd

Det generella regelavståndet är s 450 / 600 / 900 mm. Avståndet kan minskas för ökad styvhet eller stabilitet. Rådfråga regeltillverkare.

För väggar, där ytbehandlingen helt eller delvis skall utföras med kakel, se Våtrum.

900 mm skivor

Sortimentet med 900 mm breda gipsskivor har flera fördelar. De är enklare att bära eftersom skivan inte är lika bred som en 1200 mm skiva. Skivorna är lättare att greppa och ger fri sikt. Dessa produkter är dessutom lättare att lyfta in i trånga utrymmen än de bredare 1200 mm skivorna. Skivorna väger mindre och belastningen är inte lika tung vid hantering. Det mindre formatet ger dessutom ett minskat spill vilket ger kostnadsmässiga fördelar. Ett minskat spill ger dessutom mindre material som behöver hanteras för återvinning eller deponering.

900 mm bredd finns som Norgips Normal, Norgips Brand, Norgips Hård, Norigps Impregnerad Hård, Norgips Utvändig-X 9 och Norgips Ytskiva.

Vägghöjd gipsvägg

Gipsskiveväggar har stor styrka och styvhet. Utan speciella arrangemang kan de byggas upp till höjder på 8000 mm. Vägghöjden kan ökas t.ex. genom att använda reducerat regelavstånd, boxade reglar eller förstärkningsreglar.

De maximala vägghöjderna upp till 3000 mm är bestämda utifrån en mittutböjning på maximalt 10 mm. Höjder över 3000 mm är fastlagda utifrån att mittutböjningen inte får överstiga 1/300 av vägghöjden. I båda fallen är beräkningsunderlaget en horisontell linjelast på 500 N/m, applicerad på väggens halva höjd, dock minst 1200 mm ovan golv. Vägghöjderna är avrundade neråt till närmaste hela 100 mm.

Boxade reglar

De vanligaste reglarna är asymmetriska för att kunna monteras ihop och på så vis tillsammans ge en längre regel. Dessutom får regeln större styrka om två boxade reglar monterats tillsammans.

Stabilitet

Vid sidobelastning fungerar gipsskivväggarna som samverkanskonstruktioner, där skivorna stabiliserar reglarna och i viss mån medverkar som flänsar.

Kan man förutse avsevärda nedböjningar i tak eller bjälklag bör väggarna anslutas med teleskopanslutning.

När man monterar en 900 mm skiva på en stomme med s 600 skarvas skivorna lätt med en T-skarv. Denna monteras bakom den icke understödda skarven i båda skivorna.