Dörrdetaljer, generellt

I de följande detaljerna är det dörrens egenskaper som är utgångspunkt för brand- och ljudkrav. Detaljerna visar hur dörrkarmen ska sammanfogas med väggen för att uppnå den brand- eller ljudklass som efterfrågas. Dessa vägledningar är orienterande. Dörrfabrikanternas anvisningar ska alltid följas.

Dörrens brandklass

Princip

0 minuter

30 minuter

60 minuter

Dörrens ljudklass

utan klass 25 dB utan klass 25 dB 30 dB 35 dB utan klass 25 dB 30 dB 35 dB 40 dB

Stålkarm

S.01

S.02

S.1 S.3 S.2 S.4 S.4 S.5 S.2 S.4 S.4 S.5

S.6

S.5

S.6

Träkram

T.01

T.02

T.03

T.04

T.1 T.3 T.2 T.3 T.4 T.4

T.5

T.2 T.3 T.4 T.4

T.5

T.6

T.4

T.5

T.6

 

Ljudisolering

Ljudisoleringen försämras då väggen har öppningar som dörrar, fönster eller ventilationstrummor. Tabellen ger en fingervisning om vilken ljudklass som kan uppnås. Den omfattar bara väggar med ljudkrav upp till 52 dB, eftersom man som regel inte monterar dörrar i väggar i högre ljudklasser. Om dörren inte är ljudklassad blir det förväntade resultatet mindre än 25 dB.

Placering av reglar

Reglarna placeras så att gipsskivorna i yttersta skivlagret inte skarvas i kant med dörröppningar. Skarven ska skjutas in över dörren för att hindra sprickbildning. Då skarven kommer i linje med dörröppningen ska den stödjas med skarvplåt.

 

Väggar med dörrar, förväntat resultat R’wdB

Ljudklass

 

Vägg R’wdB

36

40

44

48

52

Dörr dB

30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40

Resultat R’wdB vid ytförhållande dörr/vägg –

30%

32 35 36 32 37 40 33 37 41 33 38 41 33 38 43

20%

34 35 36 36 38 40 37 40 43 37 42 43 38 42 46

10%

35 36 36 37 39 40 39 42 43 40 43 43 40 44 48

 

Skarvplåt Skarvplåt SD

Skarvplåten fästes med dubbelhäftande tejp mot regeln, varefter gipsen skruvas in i skarvplåten. Skarvplåten gör det möjligt att skarva gipsskivorna i linje med dörröppningen utan att riskera sprickbildning. Detta ger även mindre spill av gipsskivor.

 

Tunga dörrar/nedpendlat tak

Tunga dörrar utan dörrstängare och tätlister kan vid stängning ge ifrån sig en stötvåg som fortplantar sig som vibrationer i undertaket om inga åtgärder vidtas. Det rekommenderas därför att man utför en avstyvning av regel ovan undertaket. Avstyvningen kan t.ex. utföras med förstärkningsreglar eller dylikt.

Skarv
Skarven ska skjutas in över dörren för att hindra sprickbildning. Då skarven kommer i linje med dörröppningen ska den stödjas med skarvplåt.
Avstyvning på väggsidan motsatt gångjärnet.

Stålkarmar

Det finns många olika typer av stålkarmar. Vilken regeltyp som ska användas vid vägganslutningen mot karmen beror på den aktuella karmlösningen. Vid infästning av stålkarm bör förstärkningsregel eller annan regeltyp med motsvarande styrka användas.

S.01 Stålkarm

1. Förstärkningsreglar fästes mot golv och tak med förstärknings klammer eller vinkelbeslag

2. Karm

3. Skena fästes till förstärkningsreglarna

4. Vanlig regel

5. Reglarna placeras med s 450 eller s 600 mm


S.02 Stålkarm, snitt A-A

1. Förstärkningsregel

2. Stålkarm

Träkarmar

Träkarmar kan infästas på olika sätt. Vilken lösning man ska välja beror bl a på den belastning som dörren utgör på väggkonstruktionen.


T.01 Träkarm

1. Karm med vanlig regel samt blindkarm, karmregel eller förstärkningsregel. Dessa fästes mot golv och tak med förstärknings klammer eller vinkelbeslag

2. Karm

3. Skena fästes mot reglar eller öppningsskena med uttak för montage mot blindkarm

4. Vanlig regel

5. Reglarna placeras med s 450 eller s 600 mm


Träkarmar, snitt B-B
T.02 Träkarm, karmregel

1. Karmregel

2. Träkarm

3. Plats för kilar och ev drevning

Normal belastning

Karmregel KR, vilket är en vanlig stålregel R förstärkt med plyfaskiva, rekommenderas. Karmreglar till ett lag gips benämns KR 1 och till två lag gips KR 2. Plyfaskivan på karmregel KR har som standard längd 2105 mm men kan även fås förlängd upp till tak.

Normal belastning kan som alternativ stålregel R användas, förstärkt hela vägen med en träregel.

Stor belastning

Förstärkningsregel FR bör användas.


T.03 Träkarm, blindkarm

1. Vanlig regel med blindkarm i hela vägghöjden

2. Träkarm

3. Plats för kilar och ev drevning

Skisserna

I detaljerna visas förstärkningsreglar som kan bytas mot karm med vanlig regel samt blindkarm eller karmregel. Mineralull ska monteras så att denna inte faller ner i konstruktionen utan fyller sin brand eller ljud funktion i hela väggen. Anslutningen är bara illustrerad när den har betydelse för brand eller ljud egenskaperna. När anslutningen ej illustreras ansluts konstruktionen på lämpligt vis.


T.04 Träkarm, förstärkningsregel

1. Förstärkningsregel

2. Träkarm

3. Plats för kilar och ev drevning