Flex undertakssystem

Flex undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat ljudisolerande och brandsäkert tak under t.ex. lägenhetsskiljande bjälklag av trä eller betong.

Montaget är enkelt och väl utprövat. Med få komponenter av galvaniserat stål byggs ett stabilt och rationellt underlag upp som gipsskivorna lätt och snabbt skruvas fast i.

Montage av Flex

Montagevägledning: En montagevägledning för Norgips Flex undertakssystem  finns att ladda ner längre ner på sidan.
Beräkningsapplikation: Utöver montagefilmerna har vi dessutom tagit fram en webbapplikation för mängdberäkning av Flex ­undertakssystem. Med applikationen kan allt undertaksmaterial, bortsett från isolering, beräknas. Resultatet kan presenteras som en total sammanställning eller fördelat t.ex. per rum. Applikationen hittar du här.

Animationsvideo: Vi på Norgips vill underlätta så mycket som möjligt för dig som använder våra produkter. Därför har vi tagit fram animationsvideor för att du på ett smidigt sätt ska se hur snabbt och lätt Norgips Flex undertakssystem monteras och hur de olika komponenterna används i systemet. Se videon här

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCP4xYV6b4Y

Praktiskt om Flex

Fukt: Norgips Flex undertakssystem är såväl fukttåligt som mögelresistent.
Miljö: Alla profiler och komponenter i undertakssystemet är återvinningsbara till 100%. Dessutom består mer än 50% av innehållet i dessa av återvunnet material – allt för att minimera miljöbelastningen. Eftersom stål dessutom är lättare och mindre platskrävande än trä mini­meras miljöbelastningen även ur transportsynpunkt.
Brand: Genom att använda två lag 15 mm Norgips Brandskiva är det möjligt att bygga ett EI60-klassat undertak, något som inte kan uppnås med 12,5 mm Standardskiva. Flex 2 skall alltid användas då detta ger fullt understöd under samtliga skivskarvar – något som betyder att endast anslutningar mot anslutande väggar måste tätas med brandfogmassa.