Fukt, värme och gipsskivor

Hög luftfuktighet och extrem värme är faktorer som försämrar gipsskivans egenskaper och bör därför undvikas. Skulle skivan vara blöt, låt den därför alltid torka före montering och hantering.

Fukt

Gipsskivorna behåller sin fulla styrka och stabilitet upp till 85% relativ fuktighet under kortvariga perioder, dvs. att skivorna får möjlighet att torka ut efter det att de utsatts för fuktbelastning. Skivornas styrka reduceras om luftfuktigheten under kortare perioder överstiger 85% relativ fuktighet, men återfår sin fulla styrka efter uttorkning.

Gipsskivor skall inte under längre perioder eller i permanenta klimatförhållande utsättas för relativ fuktighet över 70%, då det föreligger en risk att mikrobiell aktivitet kan förekomma.

Används Norgips skivor till väggar i våtrum eller andra ställen med hög fuktbelastning skall särskild vägledning från Norgips följas.

Värme

Maximalt 50° permanent

Om gipsskivan utsätts för varaktig temperatur över 50°C försämras hållfastheten. Vid montering av elradiatorer och andra armaturer som avger stark värme bör infästningen därför inte utföras direkt i skivorna utan i själva stål- eller trästommen.