Generellt om montage av gips

Vid montage av en gipsskiva är det lätt att anpassa dess storlek. Först skär man genom pappen på gipsskivans framsida med en hobbykniv. Därefter lyfter men skivan för att kunna knäcka den, t.ex. mot knät. Som tredje moment skär man pappen på skivans baksida.

Kapa en gipsskiva

Norgips miljövänliga skivor

Gips är en miljövänlig produkt. Norgipsskivorna är fria från föroreningar och helt utan skadliga tillsatsämnen. Produktionen är underkastad hårda miljökrav vilket medför minimala utsläpp till den yttre miljön. Spill återanvänds vid tillverkningen. Kartongen på skivorna tillverkas av returpapper. Norgipsskivor avger inga skadliga eller obehagliga gaser och innehåller inga giftiga eller allergiframkallande ämnen. De bidrar till en trygg arbets-och innemiljö på arbetsplatsen och i hemmet. Väggar och tak med Norgips skivor är starka och stabila som inte spricker, och de uppfyller kraven på brandsäkerhet och ljudisolering.

Ett effektivt skydd mot brand

Norgipsskivor brinner inte och ger ett effektivt skydd mot brand. Om gipsen uppvärms vid en brand startar en kemisk process där kristalliserat vatten som finns bundet i skivorna avges som vattenånga. Denna förångning sänker temperaturen och hämmar brandens utveckling.

Ljuddämpande egenskaper

För bullerdämpning och ljudisolering är Norgips skivor ett gott val. De har i sig själva goda ljuddämpande egenskaper, och genom att välja rätt vägg- eller takkonstruktion kan kraven på ljudisolering uppfyllas. Lägg märke till att för god ljudisolering krävs att våra anvisningar följs noga. Det gäller både anvisningarna i den här vägledningen och våra projekteringsvägledningar för vägg- och takkonstruktioner. Kom också ihåg att ett bra och riktigt utfört arbete är helt avgörande för slutresultatet.

Fukt

Vid normal användning inom de ramar som Norgips beskriver angrips inte Norgipsskivorna av röta, svamp eller liknande. Skivorna bör inte användas där det permanent är en luftfuktighet över 70%. I våtutrymmen och andra rum med hög fuktbelastning skall speciella anvisningar för sådana rum följas.

Värme

Gipsskivor tål hög värme, men de skall inte användas där de permanent utsätts för temperaturer över 50°C. Spisar, lampor och annan utrustning som avger stark värme skall inte fästas direkt i skivorna, utan istället i den bakomliggande konstruktionen.

En god innemiljö

Norgipsskivornas förmåga att ta upp och avge värme och fuktighet från luften medverkar till en bra innemiljö. Skivorna innehåller inga skadliga ämnen, de avger inte farliga gaser eller ångor, och de släpper inte heller fibrer eller dammpartiklar. Med andra ord – gipsskivor är ett sunt material som bidrar till en god innemiljö.

 

Smidig ytbehandling

Det är lätt att måla, tapetsera eller sätta upp kakel mm. på Norgipsskivor. Ytan utgör en god och stabil grund för alla typer av ytbehandling – utan risk för sprickor. Det är viktigt att spackla skarvar och skruvar på rätt sätt. Fråga efter Norgips Spackelvägledning. Om man tänker sätta upp kakel på gipsväggar rekommenderas ett minskat regelavstånd på max s450 mm i boende miljö, samt att använda 2 lag skivor.

Enkel upphängning

Det är enkelt att hänga upp olika föremål när man använder gipsskivor till väggar och tak. Man klarar sig oftast med stift eller X-krokar, men det finns också många olika gipsskivepluggar för att montera olika föremål i skivorna. För tyngre föremål, och speciellt där det förekommer dynamisk belastning, skall man alltid använda kortlingar. Det gäller te.x. bänkar, tvättställ och bänkskivor. Vid fönster, där man ofta fäster t.ex. gardinbeslag, kan det vara förnuftigt att sätta kortlingar bakom skivorna. Se: Upphängning > register.

 

Många möjligheter

Här får du anvisningar om hur man utför en lång rad tak- och väggkonstruktioner. Här finns också speciallösningar som t.ex. bågar, golv, utvändig beklädnad och mycket annat. Trots det kan det finnas situationer där du behöver ytterligare upplysningar. Vi hänvisar då till våra specialvägledningar och till våra projekteringsvägledningar. Där du kan hitta upplysningar om anslutningsdetaljer och mycket annat. Kom ihåg att Norgips aldrig är längre bort än närmaste telefon. Vi finns alltid tillgängliga för goda råd.

Komplett verktygsprogram

Norgips har ett komplett verktygs- och tillbehörsprogram för snabb och effektiv montering. Nedan nämns ett par verktyg från vårt sortiment.

 

Skivhissen är en god hjälp vid takmontage. Den kan snedställas och går att använda mot snedtak – givetvis utan att skivorna glider. För dig som skall jobba med stålprofiler finns det också specialverktyg, t.ex. profilsax och fixertång.
Att skära gipsskivor går snabbt och enkelt, men det går ändå snabbare att skära smala remsor med hjälp av kantskäraren. Behöver man göra hål för eluttag är det lättast att använda hålsåg istället för sticksåg. Hörnbeslag för förstärkning av utvändiga hörn kan naturligtvis monteras med skruv, men pröva istället fästverktyg – det är mycket enklare.

Allmänt

Norgips utbud

Norgips har ett komplett produktprogram. Vi tillhandahåller gipsskivor, stålprofiler, verktyg, spackelmassa, skruvar och diverse andra tillbehör.

Viktiga verktyg

1. Grovt slippapper på slipkloss

2. Rasp

3. Verktyg att knäcka skivorna med

4. Hobbykniv

5. Borrmaskin med hålsåg

Montering av skivor

Till väggar kan man använda både liggande och stående montage. Liggande montage kan vara en fördel för den som monterar. I tak bör skivorna monteras på tvären mot underlaget.

Infästning

Mot stålreglar används skruvar. Även mot trä rekommenderas skruvmontage.

Skruvmontering

Använd skruvdragare som försänker skruvarna 0,5–1,0 mm. Kartongen får ej skadas. Skruvarna skall sättas min 10 mm från skivkant med kartong och 12–15 mm från kanter utan kartong.

Skruvlängden skall vara gipstjocklek + 20 mm in i träregel eller + 10 mm genom stålregel. Vid användning av torr fogtätning behövs ytterligare 7 mm. Detta gäller om ej skruvtillverkaren föreskriver annat

 

Skivtyper

Norgips erbjuder en rad olika skivtyper för olika ändamål. Dessa kan man också läsa om i Norgips Produktdata 1.1.

900 mm skivor

Sortimentet med 900 mm breda gipsskivor har flera fördelar. De är enklare att bära eftersom skivan inte är lika bred som en 1200 mm skiva. Skivorna är lättare att greppa och ger fri sikt. Dessa produkter är dessutom lättare att lyfta in i trånga utrymmen än de bredare 1200 mm skivorna. Skivorna väger mindre och belastningen blir mindre vid hantering. Det mindre formatet ger dessutom ett minskat spill vilket ger kostnadsmässiga fördelar. Ett minskat spill ger dessutom mindre material som behöver hanteras för återvinning eller deponering. 900 mm bredd finns som Normal-, Brand-, Hård-, Utvändig- och Ytskiva.

Produktinformation

Samtliga Norgipsskivor har produktinformation tryckt på skivans baksida, den sida som monteras mot reglarna. Norgips Utvändig har även ett tryck på framsidan, Norgips logotyp, som blir synlig från utsidan.

 

Här hittar du våra gipsskivor

Montering av gipsskivor

Här hittar du en film som visar hur du på enklast och bästa sätt monterar gipsskivor på reglar.