Gipsskivor för fuktsäkring, vindtätning och vindavstyvning

Norgips Utvändiga System tätar ytterväggar. Skivorna tål dessutom väder och vind i sex månader. Vi rekommenderar att anvisningarna följs för ett tryggt bygge.

Funktion

Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring, vindtätning och vindavstyvning. Vindspärren monteras därför alltid på den kalla sidan av konstruktionen där den fungerar som andra skiktet i en två-stegs tätning. För att uppfylla kraven för en fuktsäker och vindtät byggnad ställs följande krav på vindspärren:

 • Lufttätt material
 • Lufttät konstruktion
 • Ånggenomgång, diffusionsöppenhet
 • Vind-/skivavstyvning

Norgips vindskyddsskivor:

 • Utvändig-X 9 – Vindskyddsskiva med vattenavvisande kartong och impregnerad gipsskärna. Uppfyller kraven enligt AMA Hus 08 KBC.3111.
 • Weatherboard 9 – Vindskydsskiva med förbättrad fukttålighet, ytskikt av syntetfiberväv och impregnerad gipskärna. Uppfyller kraven enligt AMA Hus KBB.41111.

Exponering

Skivorna tål att exponeras för väder och vind under kortare perioder upp till 6 månader beroende på väderförhållanden på orten. Om inte fasadbeklädnaden monteras under denna period bör fasaden väderskyddas.

Ytbehandling

Skivorna är inte avsedda för att ytbehandlas, endast för användning bakom fasadskiktet.

Montering

Skivorna monteras i 1 eller 2 lag på stomme av trä eller stål. Trästommen får ha max 20 vikt-% fuktinnehåll när konstruktionen stängs (dvs. när invändig ång- & luftspärr monteras). Avståndet mellan reglar och kortlingar skall vara max s 600 mm. Extra planhet uppnås med tätare reglar eller horisontell montering av skivorna. Skivorna kan monteras både liggande och stående. Ej understödda skarvar kompletteras med tätningslist.

Beklädnaden skall vara absolut vindtät och det är viktigt att montering utförs noggrant och fackmässigt.

Läs mer:

Hantering
Montering

Luftspalt

Det skall alltid finnas en luftspalt mellan yttre och inre beklädnad. Luftspalten har framför allt två funktioner, dels ska den ventilera ut byggfukt från konstruktionen innanför och dels ska den dränera/ventilera ev fukt som kommer utifrån genom fasadmaterialet. Luftspalten skall vara minst 23 mm djup och skall vara kontinuerlig över en hel väggsida. Om annan fasadlösning väljs bör Norgips tekniksukpport rådfrågas.

Anslutande byggnadsdelar

För att undvika att skivorna suger fukt i öppna kanter skall de monteras på ett avstånd av 10 – 20 mm från anslutande byggnadsdelar. Den bästa lösningen får man emellertid genom att använda den specialutvecklade kantskyddsprofilen VT-U som är avsedd för alla öppna kanter runt botten, toppen och för öppna kanter runt öppningar. Det är viktigt att skydda den övre icke kartongbeklädda kanten på skivan med VT-U för att förhindra fuktinträngning i konstruktionen vid t.ex. bjälklagskanter. Avståndet mellan markytan och underkant bör vara minst 20 cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutar ner denna (Boverkets byggregler, BBR, 6:5324).

 Skyddsprofil U 10
 

Fästanvisningar

Trä- eller stålstommen skall ha regelavstånd på max s 600 mm. Detta gäller även för eventuell kortling som sätts in mellan reglarna för understöd. Skivorna kan monteras både stående och liggande. I båda fallen är det viktigt att alla skarvar understöds för ett vind- och fukttätt montage. Där det krävs extra planhet bör tätare regelavstånd (t.ex. s 300 mm) användas och/eller montera skivorna liggande med kortlingar på s 1200/900. Anläggningsytan skall vara min 35 mm för stål och min 45 mm för trä. Man skall endast använda korrosionsskyddande fästdon. Använd Norgips bandade montageskruv U 25 HL B/U 25 BOR B (uppfyller kraven i AMA Hus 08, KBC.111) eller montageskruv SS 25 med platt skalle.

10-20 mm avstånd mot anslutande byggnadsdelar
   
Montage med stående skivor Montage med liggande skivor

Tänk på:

 • Skivorna skall skruvas fast i underlaget
 • Pressa skivorna mot underlaget innan du skruvar
 • Se till att inte försänka skruven så långt att pappen spricker
 • Fästavstånd för skruvar längs skivkanter 200 mm
 • Fästavstånd för skruvar inne på skivan 300 mm
 • Från skivkanterna skall man hålla ett avstånd på 15-20 mm

Skruvar

 • U 25 HL B (bandad montageskruv med kombigänga) – vid stålregel
 • U 25 BOR B (bandad montageskruv med borrspets) – vid stålregel

Vindtätt och väderbeständigt montage

Alla skarvar skall vara vindtäta och skivorna monteras därför tätt mot varandra och skarvas över regel eller läkt. Där detta inte är möjligt skall vertikala skarvarna tätas med Skarvprofil VT-V och horisontella med Skarvprofil VT-H alt VT-K. Fördelen med VT-K förutom att den har en droppkant är möjligheten att skruva den ovanliggande skivan i Skarvprofilen.

Öppna kanter och skarvar skall skyddas mot slagregn, vattenstänk och snö. Alla öppna kanter skall skyddas med kantskyddsprofilen VT-U.

Norgips System Utvändig -X 9 består av:

 • Norgips Utvändig-X 9
 • Montageskruv U 25 HL B/BOR B
 • Skarvprofiler VT-V / VT-H och VT-K.
 • Kantskyddsprofil VT-U

Norgips trygghetsmärkning

Monterar du produkterna i System Utvändig -X 9 enligt våra anvisningar ovan kan du vara trygg på ett bra resultat. System Utvändig -X 9 och dessa anvisningar ger en yttervägg som är:

 • Väderbeständig upp till sex månader
 • Vindtät
 • Säker mot fuktskador
 • Stabil trots väta