Gipsskivor för renovering

Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion.

Nästan alla typer av Norgips skivor kan användas till renovering. När det gäller invändig renovering av väggar och tak är Norgips Ytskiva den lämpligaste. Med en tjocklek på bara 6 mm kan den monteras utan att golvsocklar och lister runt t.ex. dörrar och fönster behöver bytas ut.

Gamla och slitna väggar och tak får ny solid yta med den tunna Ytskivan. Den ringa tjockleken gör att lister och golvlister m.m i regel inte behöver bytas ut.

Norgips Ytskiva direkt på väggar och tak

Ytskivan kan monteras direkt på befintliga väggar och tak, t.ex. mot putsad yta, mot väggar och tak med gipsskivor, mot väggar med panel osv. Montering på reglar, läkt och liknande kan bara göras om man använder 2 eller flera lager skivor, eftersom ett enkelt lager Ytskiva måste ha stöd över hela ytan. Montering i 1 lag innebär därför också limning. Ytskivan monteras som övriga skivor. Se Montering av skivor, för montering mot reglar m.m och Renovering med gipsskivor, för limning.

Val av fästmedel för Norgips Ytskiva

1 lag eller flera lag, mot betong eller gipsskivor

Monteringslim, Högflexibelt plattsättningslim

2 lag mot stålreglar

Skruv S 25

2 lag mot träreglar

Skruv T 32

Många av de andra Norgipsskivorna kan också användas för renovering.

Invändiga väggar

Norgips standardskiva och Norgips hårda gipsskiva är de mest använda skivtyperna, men självklart används också den tunna Ytskivan för renovering av invändiga väggar. På ”Renovering”, register visas några typiska exempel och förslag till lösningar.

Ytterväggar

Norgips Normal och Hård används också för renovering av ytterväggar. Ytskivan används sällan eftersom krav på fullt understöd gör den mindre lämplig för invändig beklädnad av ytterväggar. Här kan man istället använda Norgips Utvändig-X9 som vindskyddsskiva. För invändig förbättring av befintlig yttervägg kan man under Renovering se olika situationer och förslag på lösningar. För renovering av invändiga ytor på ytterväggar kan man se på lösningarna för invändiga väggar.

Invändigt tak

Det finns många lösningar när man skall renovera invändiga tak. Se Innertak för många lämpliga konstruktioner.

Golv

Norgips golvskiva passar till slitna trägolv och liknande. Den kan också användas för att plana ut mindre ojämnheter i befintligt golv. För mer information, se Golv.