Håltagning

Ibland krävs extra håltagning för att göra plats för t.ex. elektriska installationer. Till hjälp vid håltagning kan Norgips Håltång användas, men det går även bra att använda t.ex. stegborr.

Vid håltagning i Norgips stålprofiler bör följande rekommendation följas för att inte äventyra den färdiga konstruktionens styrka och stabilitet.

Norgips Håltång för snabb och smidig håltagning 1. Mät ut var hålet skall placeras
2. Tryck håltången igenom stålprofilen 3. Färdigt hål