1. Hem
  2. Kunskapsbank
  3. Allmänt
  4. Inbrottsskydd med gipsvägg

Inbrottsskydd med gipsvägg

Inbrottsskydd

Det går att bygga gipskonstruktioner med större säkerhet mot oönskade besök. Det kan t.ex. röra sig om extra skydd kring kontors- och affärslokaler, eller andra rum där man förvarar värdesaker och stöldbegärligt gods.

Mer information finns att hämta i SSF 200:4 regler för mekaniskt inbrottsskydd.

Konstruktion

Väggen bör utföras med stålstomme och gärna med förstärkningsreglar. Inbrottsskyddet kan t.ex. vara en s.k inbrottsplåt i olika tjocklekar beroende på skyddsklass, som byggs in i stommen eller monteras mellan gipsskivorna.

OBS! Inbrottssäkringen måste dimensioneras och i många fall är det försäkringskrav som skall uppfyllas. Planläggningen av hur säkringen skall utföras bör göras i samråd med försäkringsbolaget. I brandklassade gipsskivekonstruktioner måste också säkringsmaterialet vara obrännbart och brandsäkert på minst samma nivå som resten av gipsskivekonstruktionen.

Säkringsmaterialet måste passa samman med materialet i gipsskivekonstruktionen för att undvika problem med fukt och värme.

Skyddsklasser (SSF 200:4)
Kraven på inbrottsskydd är enligt försäkringsvillkoren indelade i tre skyddsklasser. Skyddsklass 1 är den lägsta, och skyddsklass 3 den högsta.

Skyddsklass 1, inbrottsplåt t=0,8 mm.
Skyddsklass 2, inbrottsplåt t=1,0 mm.
Skyddsklass 3, inbrottsplåt t=2,0 mm.

Inbrottsplåt skarvas med minst 50 mm överlapp och fästs till varandra med s 100 mm mellan fästpunkterna och i reglarna.

 

   
Inbrottssäkring

Stålplåt eller liknande fästes i stommen, både i reglar och skenor.

 
Inbrottssäkring med inbyggd stålskiva. Inbrottssäkring

Stålplåt eller liknande monterat mellan gipsskivorna. Yttersta laget gipsskivor sitter fästat i både stommen och säkringsmaterialet.

Hjälpte den här informationen dig?

Relaterade sidor