Inbrottsskydd med gipsvägg

Inbrottsskydd

Det går att bygga gipskonstruktioner med större säkerhet mot oönskade besök. Det kan t.ex. röra sig om extra skydd kring kontors- och affärslokaler, eller andra rum där man förvarar värdesaker och stöldbegärligt gods.

Mer information finns att hämta i SSF 200:4 regler för mekaniskt inbrottsskydd.

Konstruktion

Väggen bör utföras med stålstomme och gärna med förstärkningsreglar. Inbrottsskyddet kan t.ex. vara en s.k inbrottsplåt i olika tjocklekar beroende på skyddsklass, som byggs in i stommen eller monteras mellan gipsskivorna.

OBS! Inbrottssäkringen måste dimensioneras och i många fall är det försäkringskrav som skall uppfyllas. Planläggningen av hur säkringen skall utföras bör göras i samråd med försäkringsbolaget. I brandklassade gipsskivekonstruktioner måste också säkringsmaterialet vara obrännbart och brandsäkert på minst samma nivå som resten av gipsskivekonstruktionen.

Säkringsmaterialet måste passa samman med materialet i gipsskivekonstruktionen för att undvika problem med fukt och värme.

Skyddsklasser (SSF 200:4)
Kraven på inbrottsskydd är enligt försäkringsvillkoren indelade i tre skyddsklasser. Skyddsklass 1 är den lägsta, och skyddsklass 3 den högsta.

Skyddsklass 1, inbrottsplåt t=0,8 mm.
Skyddsklass 2, inbrottsplåt t=1,0 mm.
Skyddsklass 3, inbrottsplåt t=2,0 mm.

Inbrottsplåt skarvas med minst 50 mm överlapp och fästs till varandra med s 100 mm mellan fästpunkterna och i reglarna.

 

   
Inbrottssäkring

Stålplåt eller liknande fästes i stommen, både i reglar och skenor.

 
Inbrottssäkring med inbyggd stålskiva. Inbrottssäkring

Stålplåt eller liknande monterat mellan gipsskivorna. Yttersta laget gipsskivor sitter fästat i både stommen och säkringsmaterialet.