Innertak system 3

Innertak, fribärande på stålprofiler
– Konstruktionsprincip och material

1. Väggskena SK, SKP eller SKT i dimension som regel
2. Regel R eller FR 70, 95 eller 120
3. Bandstål eller stålprofil för avstyvning T.ex. sekundärregel
S 25/85
 4. Gipsskivor Plan 13 eller Normal 13 i 1 eller flera lag
5. Spackling Pappremsa
 6. Ev. isolering Mineralull av rek. typ och tjocklek
Fäste stål-mot-stål Norgips skruv
TSS 15 L eller
SS BOR 13 Z
 

 

Fäste gips-mot-stål

1 lag Norgips-skruv
S 25 eller S 25 BOR
2 lag Norgips-skruv
S 38 eller S 41 BOR
3 lag Norgips-skruv
S 57 eller S 48 BOR

Avstånd

A. Regel Max 600 mm*
B. Bandstål eller liknande 2000 mm
H1. Väggskena över färdigt innertak som total skivtjocklek
H2. Höjd, regelprofil 70, 95 eller 120 mm
*) Vid montage av 1 lag skivor längs läkten
– max s 300 mm.
Under fuktiga byggförhållanden
– max s 400 mm.

Spännvidd

 

 

 

 

 

 

Värdena är riktvärden och baserade på en nedböjning av 1/500 av spännvidden.

De gäller vid 450 mm s-avstånd för standardprofiler och vid beklädnad med 13 mm gipsskivor i 1, 2 eller 3 lager.

Önskas större spännvidd kan konstruktionen göras som en kombination av fribärande och nedpendlat innertak.

Underlag

Till fribärande innertak används standardreglar eller förstärkningsreglar.

Skenprofil monteras på alla väggar och eventuella bjälkar. Denna profil skall vara av samma typ och i samma dimension som regelprofilerna. Skenans underkant läggs i plan, kom ihåg att ta hänsyn till tjockleken på beklädnaden. Profilen skruvas, spikas eller skjuts fast s 300-600 mm. Fästpunkterna skall, om möjligt, placeras där regelprofilerna kommer att gå in i skenan. Mot gipsskivevägg fästes profilen med skruvar mot väggens reglar.

 

 

 

 

OBS! Skenans fästen mot väggen måste dimensioneras så att de har bärkraft nog för att bära innertaket och eventuella installationer.

Regelprofiler i hela längder läggs upp i innertakets fästriktning med max s-avstånd på 450 mm, och fästes mot väggskenans övre och nedre fläns med 1 skruv per punkt.

OBS! Det kan vara nödvändigt med mindre s-avstånd mellan reglarna. T.ex. s 300 mm vid längsmontage av enbart 1 lag skivor.

På reglarnas översida fäster man sekundärregel, bandstål eller liknande med hjälp av skruvar. Detta för att hindra reglarna från att kantra vid montage av skivorna. Uppstyvningen placeras så tätt att man får nödvändig styvhet, t.ex. s 2000 mm.

Beklädnad

Skivorna monteras i ett, två eller tre lager. Vid beklädnad i ett lager skall alla skarvar vara understödda. Vid beklädnad i flera lager skall skivorna förskjutas på så sätt att de inte linjerar med lång- och kortkantskarvar från lager till lager, gäller ej om Norgips Plan är yttersta lag. Yttersta laget bör monteras tvärs läkten för att möjliggöra skruvning av kortkanterna.

Norgips Plan

– Används alltid till yttersta lagret för bästa slutresultat, se montering av Plan.

Norgips Normal 13

– Används som 1:a lag i 2-lags samt 1:a och 2:a lag i 3-lagskonstruktion.
– Kan användas som yttersta lag.
Skivorna fästes med gipsskiveskruvar till profiler och kantskenor.